Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Blog by Brandex ไม่มีหมวดหมู่ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายเอกสาร

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายเอกสารข้อดีของการเข้าเล่มสันกาว

           การเข้าเล่มในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้งาน การเข้าเล่มที่คนนิยมใช้เข้าเล่มหลัก ๆ เลยมักจะเป็นการเข้าเล่มแบบกาวหัว,การเข้าเล่มแบบไสกาว,การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว,การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา,การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด,การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง ซึ่งการเข้าเล่มแบบเข้าเล่มสันกาว นับว่าเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นรูปแบบการเข้าเล่มหนังสือที่เรียบร้อย และสวยงาม แต่ราคาถูก เหมาะสำหรับหนังสือ และทำง่าย

ข้อดีของการเข้าเล่มสันกาว คือจัดเก็บบนชั้นหนังสือง่าย สวยงาม คงทนกว่าไสกาวเพราะมีการเย็บลวดเสร็มที่สันด้วย หมดความกังวลว่าเนื้อหาจะหลุดออกมาได้ง่าย

บริการของศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
– กล่องใส่เอกสาร
– งานถ่ายเอกสาร
– งานพับ-งานพิมพ์
 งานเย็บเล่ม
– ตัวอย่างผลงาน
 เข้าเล่มสันกาว

เย็บเล่มพับครึ่งทากาว ปกหนังพิมพ์ทอง เล่ม A3 พับเป็น A4 เล่ม A1 พับเป็น A2

รับเข้าเล่มสันกาว,เข้าเล่มสันกาว

           บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

ผลงานของ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
–    บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน
–    รับถ่ายแบบแปลน
–    เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
–    ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
–    กล่องใส่แบบ A1-A2
–    ตัวอย่างผลงาน
–    งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว
–    งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
–    ขายกล่องใส่แบบ A1/A2
–    ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
–    งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
–    งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
–    งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
–    งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 – A4
–    งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น
–    งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4
–    งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3
–    งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น
–    เย็บเล่มพับครึ่งทากาว ปกหนังพิมพ์ทอง เล่ม A3 พับเป็น A4 เล่ม A1 พับเป็น A2
–    งานพับครึ่งทากาว เล่ม As built เล่ม A1 พับเป็น A2 พริ้นท์สีลงปก พร้อมเคลือบ
–    งานพับครึ่งทากาว เล่ม A3 พับเป็น A4 พริ้นท์ขาวดำลงปก

             ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี,จัดทำพิมพ์เขียว,บริการถ่ายเอกสาร,ถ่ายเอกสารพัฒนาการ,ถ่ายเอกสารสี,รับงานเข้าเล่มทุกประเภท,ถ่ายเอกสารขาวดำย่านพัฒนาการ,ถ่ายแบบแปลน,งานพิมพ์เขียว,รับเข้าเล่ม,รับเย็บเล่ม,เย็บเล่มทากาว,ถ่ายพิมพ์เขียว,เย็บเล่ม As-built,เย็บเล่มสันตะปู,พิมพ์เขียวดิจิตอล,บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด 

   

สามารถติดต่อได้ที่  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
bmccopy.thailandpocketpages.com
www.bmccopy.com 

TopBack to Top