Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: A BROTHERS CO.LTD.

เอ บราเดอร์ รับตรวจสอบสภาพเครนโรงงาน พร้อมออกใบรับรองอย่างถูกต้องเอ บราเดอร์ รับตรวจสอบสภาพเครนโรงงาน พร้อมออกใบรับรองอย่างถูกต้อง


ตรวจสอบสภาพเครนให้พร้อมก่อนใช้งาน            เครนโรงงาน ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยก หรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งถูกติดตั้งในโกดัง และโรงงาน รวมไปจนถึงลานกลางแจ้ง สำหรับเครนโรงงานเมื่อใช้งานไปนานๆ อาจเกิดการเสื่อมสภาพในส่วนของอะไหล่เครนหรือระบบเครนได้ จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพเครน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งนอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งานได้      

เอ บราเดอร์ รับตรวจสอบสภาพเครนโรงงาน พร้อมออกใบรับรองอย่างถูกต้องเอ บราเดอร์ รับตรวจสอบสภาพเครนโรงงาน พร้อมออกใบรับรองอย่างถูกต้อง


ตรวจสอบสภาพเครนให้พร้อมก่อนใช้งาน            เครนโรงงาน ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยก หรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งถูกติดตั้งในโกดัง และโรงงาน รวมไปจนถึงลานกลางแจ้ง สำหรับเครนโรงงานเมื่อใช้งานไปนานๆ อาจเกิดการเสื่อมสภาพในส่วนของอะไหล่เครนหรือระบบเครนได้ จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพเครน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งนอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งานได้      

วิธีการใช้งานรอกให้ปลอดภัย | เอ บราเดอร์ บจก.วิธีการใช้งานรอกให้ปลอดภัย | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกโซ่สำหรับงานอุตสาหกรรม            การใช้รอกให้ปลอดภัย นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจและศึกษาก่อนเริ่มใช้งานเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้งานรอก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือควรมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานค่อยให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน วันนี้ เอ บราเดอร์ จึงมาบอกความเหมาะสมในเบื้องต้นของการใช้รอกให้ปลอดภัยกันค่ะ            รอก นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานยก

วิธีการใช้งานรอกให้ปลอดภัย | เอ บราเดอร์ บจก.วิธีการใช้งานรอกให้ปลอดภัย | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกโซ่สำหรับงานอุตสาหกรรม            การใช้รอกให้ปลอดภัย นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจและศึกษาก่อนเริ่มใช้งานเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้งานรอก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือควรมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานค่อยให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน วันนี้ เอ บราเดอร์ จึงมาบอกความเหมาะสมในเบื้องต้นของการใช้รอกให้ปลอดภัยกันค่ะ            รอก นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานยก

รอกไฟฟ้ามีกี่ประเภท | เอ บราเดอร์ บจก.รอกไฟฟ้ามีกี่ประเภท | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกไฟฟ้า        รอกไฟฟ้า หรือ Electric hoist อย่างที่หลายท่านเข้าใจว่ารอกไฟฟ้านั้นเป็นเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติในการช่วยผ่อนแรงและสามารถยกวัตถุที่เบาไปจนวัตถุที่มีน้ำหนักสูง รวมถึงการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่วัตถุไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหน รกไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนคานหรือล้อคือชุดล้อที่วิ่งตามเครนที่ติดตั้งเพื่อรองรับส่วนปลายของคานที่จะต้องรับน้ำหนักทั้ง 2 ด้านเพื่อขับเคลื่อนเครนไฟฟ้าที่จะต้องวิ่งไปตามรางของเครนนั้นเอง ซึ่งรอกไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดั้งนี้ 1. รอกสลิงไฟฟ้า นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักคอนข้างสูงมาถึง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกไฟฟ้าคืออะไร         รอกไฟฟ้า คือ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงโดยอาศัยไฟฟ้ากับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะการทำงานของรอกไฟฟ้านั้นจะสามารถยกได้ทั้งแนวตรงและแนวโค้ง สำหรับข้อดีของรอกไฟฟ้า คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยรอกไฟฟ้าจะขับเคลื่อนไปตามรางวิ่งของเครน โดยมีการออกแบบฟังก์ชันให้เหมาะกับการใช้งาน สะดวกต่อการบำรุงรักษาที่ง่าย และมีความปลอดภัยจากการใช้งาน รอกไฟฟ้ามีกี่ประเภท        –

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกไฟฟ้าคืออะไร         รอกไฟฟ้า คือ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงโดยอาศัยไฟฟ้ากับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะการทำงานของรอกไฟฟ้านั้นจะสามารถยกได้ทั้งแนวตรงและแนวโค้ง สำหรับข้อดีของรอกไฟฟ้า คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยรอกไฟฟ้าจะขับเคลื่อนไปตามรางวิ่งของเครน โดยมีการออกแบบฟังก์ชันให้เหมาะกับการใช้งาน สะดวกต่อการบำรุงรักษาที่ง่าย และมีความปลอดภัยจากการใช้งาน รอกไฟฟ้ามีกี่ประเภท        –

5 ข้อดีของ  จิ๊บเครน (JIB  CRANES)|เอ บราเดอร์ บจก.5 ข้อดีของ  จิ๊บเครน (JIB  CRANES)|เอ บราเดอร์ บจก.


ผู้ผลิตนำเข้าและ จำหน่าย รอก – เครน คุณภาพตามแบบมาตรฐานสากล         จิ๊บเครน (JIB  CRANES) หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า เครนเสายื่นแขนยกหมุน เป็นอุปกรณ์ยกขนาดเล็กและขนาดกลางที่พัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครนที่มีความเหมาะสมใช้สำหรับยกวัตถุงานหรือสินค้าแบบเฉพาะที่ รอบวงรัศมีมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน ซึ่งระยะรัศมีของวงแขนเพื่อให้เครนหมุนสามารถใช้งานได้ตามองศาที่ต้องการ ส่วนใหญ่นิยมใช้กันอยู่ที่ 180,

บริการออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและจำหน่ายระบบอุปกรณ์เครนยกของ | เอ บราเดอร์ บจก.บริการออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและจำหน่ายระบบอุปกรณ์เครนยกของ | เอ บราเดอร์ บจก.


ผู้ผลิตนำเข้าและ จำหน่าย รอก – เครน          บริษัท เอ บราเดอร์ จำกัด บริการออกแบบ ประกอบติดตั้งและจัดจำหน่ายระบบยกสินค้า เช่น รอกสลิงไฟฟ้า รอกไฟฟ้า เครนร่าง หลากหลายชนิด

TopBack to Top