Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: ACCEPT LTD. PART.

การใช้งานตะแกรงเหล็กเจาะรูทุกรูปแแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.การใช้งานตะแกรงเหล็กเจาะรูทุกรูปแแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.


บริการรับสั่งทำงานเจาะรูตะแกรง ตะแกรงเจาะรูแบบพิเศษ            ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู (Perforated Sheet) เกิดจากการที่นำแผ่นโลหะ ทำให้เป็นรูในลักษณะของการปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่นรูกลม รูสี่เหลี่ยม รูยาว รูสล็อต รูยาว รูสล็อต  รูลายแคปซูล ตะแกรงรูยาวขอบมน รูหกเหลี่ยม รูลายรังผึ้ง รูสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การใช้งานตะแกรงเหล็กเจาะรูทุกรูปแแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.การใช้งานตะแกรงเหล็กเจาะรูทุกรูปแแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.


บริการรับสั่งทำงานเจาะรูตะแกรง ตะแกรงเจาะรูแบบพิเศษ            ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู (Perforated Sheet) เกิดจากการที่นำแผ่นโลหะ ทำให้เป็นรูในลักษณะของการปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่นรูกลม รูสี่เหลี่ยม รูยาว รูสล็อต รูยาว รูสล็อต  รูลายแคปซูล ตะแกรงรูยาวขอบมน รูหกเหลี่ยม รูลายรังผึ้ง รูสี่เหลี่ยมผืนผ้า

TopBack to Top