Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: ADVANCED THERMO SOLUTION CO.LTD.

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลกฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก


ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นปั๊มทำความร้อนที่มีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ โดยจะทำงานตรงกันข้ามกับเครื่องปรับอากาศจากการทำความเย็น เป็นการทำความร้อนแทน ซึ่งต่างจากการทำความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตรงที่ ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรง แต่จะใช้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจากภายนอก ถ่ายเทอุณหภูมิเข้าไปแทน ทำให้ฮีทปั๊มประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนแบบปกติถึง 3 เท่า แถมยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย ฮีทปั๊มมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกอย่างไร ประหยัดพลังงาน ถ้าเทียบการใช้พลังงานกับเครื่องทำความร้อนแบบใช้ไฟฟ้าแล้ว ฮีทปั๊มจะใช้พลังงานเพียงแค่ 20 – 30%

ABSOLUTE Chiller

ประโยชน์ของเครื่อง ABSOLUTE Chillerประโยชน์ของเครื่อง ABSOLUTE Chiller


ประโยชน์ของเครื่อง ABSOLUTE Chiller  Absolute Chiller หรือเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม เป็นที่นิยมสำหรับงานในอุตสาหกรรม โรงงาน ศูนย์วิจัยพลังงาน นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเครื่องทำน้ำเย็นให้เข้ากับสภาพการใช้งานหรือจุดประสงค์การใช้งานได้อีกด้วย  ข้อโดดเด่นของ ABSOLUTE Absorption Chiller  – ประหยัดไฟ ด้วยคอมเพรสเซอร์สโครล์ประสิทธิภาพสูง – สารทำความเย็น R22,

วางระบบชิลเลอร์

มาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้นมาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้น


เครื่องทำความร้อนประหยัดพลังงานคืออะไร    ABSOLUTE Heat Pump หรือ เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานมีส่วนช่วยในการประหยัดไฟมากถึง 3 เท่า เพราะตัวเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานนี้เอง แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สแลกกับน้ำ ทำให้น้ำร้อนขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการใช้ฮีตเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นหลังงานความร้อน ทำให้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อทำการชะล้างสารเคมีบางชนิด หรือขจัดคราบไขมัน เป็นต้น   นอกจากนี้เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน absolute heat

วางระบบชิลเลอร์

ส่วนประกอบต่างๆของระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.ส่วนประกอบต่างๆของระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.


มาทำความรู้จักกับระบบชิลเลอร์ให้มากขึ้น  ระบบชิลเลอร์ เป็นระบบทำความเย็น โดยมีหน้าที่ผลิตความเย็นให้แก่อาคารหรือสถานที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำมาใช้กับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ความเย็นเพื่อหล่อเครื่องจักร การใช้ความเย็นเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต พร้อมกันนี้ระบบชิลเลอร์ยังถูกนำไปใช้กับโรงงานการผลิตอื่นๆอีกมากมาย เนื่องด้วยการติดตั้งหรืออุปกรณ์ของระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์มีหลายขนาดตามแต่อาคารและสถานที่ พร้อมทั้งยังทำหน้าที่ในการปรับอากาศได้เป็นอย่างดี    รับวางระบบชิลเลอร์ อุปกรณ์ภายในของระบบชิลเลอร์  1. คอมเพรสเซอร์ Compressor ทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงดัน ให้สารทำความเย็นมีแรงดันและอุณหภูมิที่สูง

TopBack to Top