Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: ASIANTECH INDUSTRY CO.LTD.

Wet Scrubber System มีกี่ชนิด | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.Wet Scrubber System มีกี่ชนิด | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.


 Wet Scrubber System        Wet Scrubber System หรือ ระบบบำบัดอากาศเสีย เป็นที่นิยมใช้อย่างมาในปัจจุบันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็นระบบบำบัดอากาศเสียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย รวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็ก มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี โดยหลักการทำงานของระบบบำบัดอากาศเสียเป็นแบบการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ 

Wet Scrubber System มีกี่ชนิด | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.Wet Scrubber System มีกี่ชนิด | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.


 Wet Scrubber System        Wet Scrubber System หรือ ระบบบำบัดอากาศเสีย เป็นที่นิยมใช้อย่างมาในปัจจุบันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็นระบบบำบัดอากาศเสียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย รวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็ก มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี โดยหลักการทำงานของระบบบำบัดอากาศเสียเป็นแบบการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ 

วิธีลด ระบายมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.วิธีลด ระบายมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.


มลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม          มลพิษและมลภาวะทางอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอย่างที่หลาย ๆ ท่านเข้าใจว่ายังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงงานที่ต้องมีการเผาไหม้ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทางโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่จึงหาวิธีแก้ไขปัญหาไม่จะเป็นการติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน, ระบบบำบัดกลิ่น, ระบบบำบัดฝุ่น, ระบบดูดควัน, ระบบดูดไอน้ำหรือจะเป็นระบบบำบัดเคมีภัณฑ์ ซึ่งการติดตั้งระบบที่กล่าวมานั้นส่งผลต่อสุขภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมและยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอีกด้วยเอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมจึงมายกตัวอย่างการติดตั้งระบบบำบัดและกำจัดมลพิษที่ควรมีในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 1. Dust Collector เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง

ระบบเติมอากาศ มีความสำคัญอย่างไร ? | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.ระบบเติมอากาศ มีความสำคัญอย่างไร ? | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.


บริการติดตั้งระบบเติมอากาศโรงงานอุตสาหกรรม           Air Intake System ระบบเติมอากาศเป็นปัจจัยหลัก ๆ ของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็น ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน หรือที่อื่น ๆ การบำบัดน้ำเสียในโรงงานควรติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น หรือ ระบบระบายอากาศในโรงงานเพื่ออากาศที่ดีภายในโรงงานอีกด้วย   

บริการติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.บริการติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน | เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.


เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน             ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเป็นการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดสารมลทินที่ปนเปื่อนมากับน้ำที่ใช้งานมาแล้ว การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานจึงเป็นที่นิยมในการติดตั้งเป็นอย่างมาก            ซึ่งชนิดของน้ำเสียแต่และประเภทจะมีการแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ใช้น้ำแต่ละโรงงานหรือตามบ้านเรือน การแยกน้ำเสียจึงสามารถแบ่งออกเป้น

มาทำความรู้จักกับ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด


ผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศโรงงาน          บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

มาทำความรู้จักกับ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด


ผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศโรงงาน          บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ


ข้อดีของระบบบำบัดกลิ่น          ระบบบำบัดกลิ่น ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายชนิด ระบบเผาไหม้โดยตรง ระบบบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ระบบออกซิเดชัน ระบบสครับบิง และระบบดูดซับ ซึ่งแต่ละระบบจะมีประสิทธิภาพ และข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปใน ระบบบำบัดกลิ่นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะไม่ทำให้กลิ่นนั้นแพร่กระจายและดูดเข้าไปในระบบ เพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยออกในบริเวณที่ต้องการ โดยโรงงานอุตสาหกรรมควรเลือก ระบบบำบัดกลิ่นให้เหมาะสมกับงานที่ทำเพื่อให้ได้ผลดีและประสิทธิภาพสูงสุด หลักการเลือกระบบจะขึ้นกับข้อมูล อาทิเช่น -ปริมาณและอัตราการไหล ของอากาศที่มีกลิ่น

TopBack to Top