Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: C.C.M. SERVICE LTD. PART.

เพราะเหตุใดแมคคานิคอลซีลจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม โดย หจก. ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิสเพราะเหตุใดแมคคานิคอลซีลจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม โดย หจก. ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส


แมคคานิคอล ซีล ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม        ปัจจุบันในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้นำ แมคคานิคอล ซีล มาใช้ป้องกันการรั่วซึมและยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำให้มีการใช้งานของปั๊มน้ำที่ยาวนานยิ่งขึ้น Mechanical Seal มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกประเภทอุตสาหกรรม อาธิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร และยา โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี ก๊าซอุตสาหกรรรม อุตสาหกรรมกระดาษ

เพราะเหตุใดแมคคานิคอลซีลจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม โดย หจก. ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิสเพราะเหตุใดแมคคานิคอลซีลจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม โดย หจก. ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส


แมคคานิคอล ซีล ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม        ปัจจุบันในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้นำ แมคคานิคอล ซีล มาใช้ป้องกันการรั่วซึมและยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำให้มีการใช้งานของปั๊มน้ำที่ยาวนานยิ่งขึ้น Mechanical Seal มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกประเภทอุตสาหกรรม อาธิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร และยา โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี ก๊าซอุตสาหกรรรม อุตสาหกรรมกระดาษ

สาระสำคัญเกี่ยวกับเทอร์มินอล บอร์ด โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.สาระสำคัญเกี่ยวกับเทอร์มินอล บอร์ด โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.


จำหน่ายเทอร์มินอล บอร์ด คุณภาพดี ราคาถูก         เทอร์มินอล บล็อก (Terminal Block) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟ เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ หรือเพื่อเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบจุดที่มีปัญหาต่างๆ ได้ง่าย เราสามารถเห็นเทอร์มินอลบล็อกได้ทุกที่ที่มีสายไฟ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

TopBack to Top