Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: C.K. MACHINE AND PART CO.LTD.

งานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ทงานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท


งานกลึงคืออะไร            งานกลึง เป็นส่วนหนึ่งในงานพื้นฐาน ของทางวิศกรรมในรูปแบบของกระบวนการตัดแต่งให้เป็นรูปชิ้นงานต่าง ๆ จากโลหะที่เป็นรูปทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก ให้กลายเป็นรูปทรงที่เรากำหนดซึ่งการกลึงนั้นเป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้ช่างผู้ชำนาญการเนื่องจากต้องใช้เทคนิคในความแม่นยำและชำนาญสูง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างงานกลึงทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องจักรกลที่ช่วยในการกลึงให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นมา นั่นคือ เครื่องกลึง CNC งานที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC

งานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ทงานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท


งานกลึงคืออะไร            งานกลึง เป็นส่วนหนึ่งในงานพื้นฐาน ของทางวิศกรรมในรูปแบบของกระบวนการตัดแต่งให้เป็นรูปชิ้นงานต่าง ๆ จากโลหะที่เป็นรูปทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก ให้กลายเป็นรูปทรงที่เรากำหนดซึ่งการกลึงนั้นเป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้ช่างผู้ชำนาญการเนื่องจากต้องใช้เทคนิคในความแม่นยำและชำนาญสูง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างงานกลึงทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องจักรกลที่ช่วยในการกลึงให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นมา นั่นคือ เครื่องกลึง CNC งานที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC

มาทำความรู้จักกับ บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัด


บริการด้านงานกลึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม                ผู้ให้บริการด้านงานกลึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part เครื่องจักรอุตสาหกรรมคุณภาพดี บริการงานกลึงคุณภาพดีงานกลึงมาตรฐาน รับผลิต Part คุณภาพเยี่ยม รับงานเชื่อมประกอบตามแบบ รวมงาน M/C งานหล่อขึ้นรูปทองเหลืองสแตนเลส

TopBack to Top