Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: CHAROENSAP KHRUEANGCHANG CO.LTD.

เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุกแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร | เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง บจก.เครื่องชั่งรถบรรทุกแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร | เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง บจก.


เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบคอนกรีตกับเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเหล็ก เครื่องชั่งรถบรรทุก ถูกนำมาใช้งานเพื่อใช้ในการชั่งรถบรรทุกให้มีน้ำหนักเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเครื่องชั่งรถบรรทุกถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า คลังสินค้า เพื่อบรรทุกสินค้าจำนวนมากและทำการขนส่งไปทั่วประเทศ เครื่องชั่งรถบรรทุกมีทั้งแบบเหล็กและคอนกรีต ทั้งสองแบบสามารถทำการชั่งรถบรรทุกได้เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างตามความต้องการของผู้ใช้งานดังนี้ เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเหล็ก  ● เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเหล็กมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักในการชั่งได้ดี มีระยะเวลาในการติดตั้งสั้นกว่าเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบคอนกรีต โดยสามารถติดตั้งภายใน 1 วัน และมีน้ำหนักที่เบากว่าเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบคอนกรีต  เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบคอนกรีต ● เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบคอนกรีตมีความแข็งแรง

เครื่องชั่งรถบรรทุก

3 ข้อดีในการสอบเทียบเครื่องชั่ง | เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง บจก.3 ข้อดีในการสอบเทียบเครื่องชั่ง | เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง บจก.


เพื่อความเที่ยงตรงในการชั่งน้ำหนักควรทำการสอบเทียบเครื่องชั่ง การสอบเทียบเครื่องชั่ง เป็นการสอบเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง แม่นยำของเครื่องชั่ง เมื่อเวลาผ่านไปมาตรฐานค่าความเที่ยงตรงอาจเปลี่ยนไป เนื่องจากการใช้งานที่บ่อยครั้ง จึงมีการสอบเทียบเครื่องชั่งขึ้นมานั่นเอง เพื่อที่จะได้ทำการปรับเซ็ทน้ำหนักเครื่องชั่งให้ได้ตรงตามมาตรฐานและเพื่อเป็นกระโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง  ในปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทเอกชนที่มีบริการสอบเทียบเครื่องชั่งประเภทต่างๆ รวมถึง บริษัท เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง จำกัด ที่มีบริการสอบเทียบเครื่องชั่งด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ ที่ต้องการความแม่นยำในการใช้งานเครื่องชั่งสูง เพราะหากเกิดการคาดเคลื่อนไปจะส่งผลต่อน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน […] Continue

เครื่องชั่งรถบรรทุก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่


เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานอย่างไร          เครื่องชั่งตั้งพื้นเป็นเครื่องชั่งที่เหมาะกับการชั่งน้ำหนักที่มีน้ำหนักมาก ถูกใช้งานที่หลากหลายเช่น ชั่งเศษโลหะ วัสดุรีไซเคิล ชั่งพาเลทสินค้า กล่อง ภาชนะอื่นๆได้มากมาย มักพบได้ตามโกดังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นมีการใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นเครื่องชั่งตั้งพื้นจึงมีรุ่นต่างๆที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน บางรุ่นมีขายึดผนัง บางรุ่นสามารถนำค่าที่ได้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้การวิเคราะห์ค่าไวขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เครื่องชั่งตั้งพื้นอาจมาพร้อมกับโปรแกรมในการรายงานผล และวิเคราะห์ผลให้ง่ายต่อผู้ใช้งานในการเอาผลไปใช้  ในปัจจุบันเครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่เป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ซึ่งมีการแสดงผลเป็นแบบตัวเลข และแท่นชั่งสามารถตั้งพื้นได้

TopBack to Top