Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: Express Plaspack (Thailand) Co.Ltd

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

ฟิล์มหดมีดีมากกว่าที่เราคิด | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.ฟิล์มหดมีดีมากกว่าที่เราคิด | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.


คุณสมบัติของฟิล์มหดมีอะไรบ้าง         ฟิล์มหด (Shrink Film) เป็นฟิล์มสำหรับหุ้มสินค้า ซึ่งเป็นชื่อเรียกทางการค้าหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมของพลาสติกที่ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าต่างๆ เช่น ขวดน้ำที่เป็นแพ็ค หรือพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มกล่องสินค้าอีกชั้นหนึ่ง พลาสติกชนิดนี้จะหดตัวตามลักษณะของสิ่งของที่ห่อหุ้ม เมื่อได้รับความร้อนจากอุปกรณ์เป่าร้อน โดยทั่วไปฟิล์มหดผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PVC (ฟิล์มใสแข็ง) และ LDPE (ฟิล์มขุ่นยืดหยุ่น)

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

มาทำความรู้จักกับเครื่องซีลปิดฝาสำหรับบรรจุภัณฑ์ | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.มาทำความรู้จักกับเครื่องซีลปิดฝาสำหรับบรรจุภัณฑ์ | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.


เครื่องซีลปิดฝา คืออะไร           เครื่องซีลปิดฝา เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับปิดปากถาดพลาสติก ถ้วยพลาสติก ด้วยฟิล์มเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ถาดพลาสติกบรรจุอาหาร แก้วน้ำ ถ้วยขนมเบเกอรี่ อาหารปรุงสำเร็จรูป ถ้วยขนมหวาน แก้วน้ำเต้าหู้ เป็นต้น สำหรับเครื่อซีลปิดฝาสามารถใช้กับถาดหรือถ้วยพลาสติกประเภท

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

มาทำความรู้จักกับเครื่องซีลปิดฝาสำหรับบรรจุภัณฑ์ | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.มาทำความรู้จักกับเครื่องซีลปิดฝาสำหรับบรรจุภัณฑ์ | เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.


เครื่องซีลปิดฝา คืออะไร           เครื่องซีลปิดฝา เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับปิดปากถาดพลาสติก ถ้วยพลาสติก ด้วยฟิล์มเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ถาดพลาสติกบรรจุอาหาร แก้วน้ำ ถ้วยขนมเบเกอรี่ อาหารปรุงสำเร็จรูป ถ้วยขนมหวาน แก้วน้ำเต้าหู้ เป็นต้น สำหรับเครื่อซีลปิดฝาสามารถใช้กับถาดหรือถ้วยพลาสติกประเภท

TopBack to Top