Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: FOILMASTER (THAILAND) CO. LTD.

คุณสมบัติของบล็อกทองเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.คุณสมบัติของบล็อกทองเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


คุณสมบัติของบล็อกทองเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ         โดยทั่วไปบล็อคทองเหลือง (Brass block) มักจะทำไปใช้สำหรับงานตกแต่งชิ้นงานบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาธิเช่น หน้าสมุดบันทึกปก หนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า เสื้อยืด เครื่องกีฬาด้วยสีสัน Metalic ลวดลาย ตัวเลข ตัวอักษร

คุณสมบัติของบล็อกทองเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.คุณสมบัติของบล็อกทองเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


คุณสมบัติของบล็อกทองเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ         โดยทั่วไปบล็อคทองเหลือง (Brass block) มักจะทำไปใช้สำหรับงานตกแต่งชิ้นงานบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาธิเช่น หน้าสมุดบันทึกปก หนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า เสื้อยืด เครื่องกีฬาด้วยสีสัน Metalic ลวดลาย ตัวเลข ตัวอักษร

ฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า Poli-Flex คุณภาพดี ราคาถูก โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.ฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า Poli-Flex คุณภาพดี ราคาถูก โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


Poli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า         Poli-Flex for Textile เป็นวัสดุที่ผลิตด้วยโพลี่ยูรีเทนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในงานพิมพ์โลโก้และตัวอักษรต่างๆ ลงบนเสื้อผ้า สิ่งทอ เช่น ผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าไนล่อนฯ มีลักษณะพื้นผิวของวัสดุที่หลากหลายชนิด สำหรับงานตกแต่งหน้าสมุดบันทึกปกหนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า

Poli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า คุณภาพดี ราคาถูก โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.Poli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า คุณภาพดี ราคาถูก โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.


Poli-Flex สำหรับรีดบนเสื้อผ้า         Poli-Flex for Textile เป็นวัสดุที่ผลิตด้วยโพลี่ยูรีเทนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในงานพิมพ์โลโก้และตัวอักษรต่างๆ ลงบนเสื้อผ้า สิ่งทอ เช่น ผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าไนล่อนฯ มีลักษณะพื้นผิวของวัสดุที่หลากหลายชนิด สำหรับงานตกแต่งหน้าสมุดบันทึกปกหนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า

TopBack to Top