Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: KANGEN PROFESSIONALS CO.LTD.

จำหน่ายเครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.จำหน่ายเครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.


จำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan            บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ผลิตจากเครื่องของบริษัท อีนาจิก ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อว่า “น้ำคังเก้น”

จำหน่ายเครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.จำหน่ายเครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.


จำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan            บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ผลิตจากเครื่องของบริษัท อีนาจิก ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อว่า “น้ำคังเก้น”

TopBack to Top