Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: N.A.K. ENGINEERING CO. LTD.

โซ่ส่งกำลัง มีข้อดีอย่างไร ? | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.โซ่ส่งกำลัง มีข้อดีอย่างไร ? | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


โซ่ส่งกำลัง       โซ่ส่งกำลัง เป็นโซ่ที่มีการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับของต้นกำลังไปยังชุดตามรับกำลังเพื่อที่จะถ่ายทอดกำลังไปขับเคลื่อนเครื่องจักร รวมไปถึงส่งกำลังไปยังจุดต่าง ๆ ของเครื่องจักร นิยมใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานต่าง ๆ ซึ่งโซ่ส่งกำลังจะมีการทำงานคู่กับจานโซ่ที่ยึดอยู่กับเพลาด้านขับและตาม       ซึ่งการใช้โซ่ส่งกำลัง ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างโดยโซ่ส่งกำลังนั้นเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะการออกแบบเครื่องจักร ที่นิยมใช้โซ่ส่งกำลังเพราะการใช้งานของโซ่ส่งกำลังนั้นจะทำงานคล้าย ๆ กับสายพานโดยที่โซ่จะคล้องอยู่กับเฟืองโซ่นั้นเองวันนี้ เอ็น เอ เค

โซ่ส่งกำลัง มีข้อดีอย่างไร ? | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.โซ่ส่งกำลัง มีข้อดีอย่างไร ? | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


โซ่ส่งกำลัง       โซ่ส่งกำลัง เป็นโซ่ที่มีการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับของต้นกำลังไปยังชุดตามรับกำลังเพื่อที่จะถ่ายทอดกำลังไปขับเคลื่อนเครื่องจักร รวมไปถึงส่งกำลังไปยังจุดต่าง ๆ ของเครื่องจักร นิยมใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานต่าง ๆ ซึ่งโซ่ส่งกำลังจะมีการทำงานคู่กับจานโซ่ที่ยึดอยู่กับเพลาด้านขับและตาม       ซึ่งการใช้โซ่ส่งกำลัง ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างโดยโซ่ส่งกำลังนั้นเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะการออกแบบเครื่องจักร ที่นิยมใช้โซ่ส่งกำลังเพราะการใช้งานของโซ่ส่งกำลังนั้นจะทำงานคล้าย ๆ กับสายพานโดยที่โซ่จะคล้องอยู่กับเฟืองโซ่นั้นเองวันนี้ เอ็น เอ เค

เฟืองตรง (Spur Gears) | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.เฟืองตรง (Spur Gears) | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


เฟืองคืออะไร          เฟือง เป็นชิ้นงานที่สำคัญส่วนของเครื่องจักรเฟืองจะช่วยในเรื่องของการทดแรงในการหมุนจะมีลักษณะเป็นจานแบนเป็นวงกลมตรงขอบจะเป็นรอยหยักที่เรื่องเรียกกันว่าฟันเฟือง นำไปประกบกับเฟืองอีกตัวหนึ่ง เมื่อเฟืองตัวแรกหมุน เฟืองตัวที่สองจะหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเกิดเป็นระบบส่งกำลังขึ้น เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จึงมายกตัวอย่างการทำงานของเฟืองตรงให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ         เฟืองตรง

5 ข้อดีของโซ่เหล็ก | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.5 ข้อดีของโซ่เหล็ก | เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


โซ่เหล็กเอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง         โซ่เหล็ก นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม เพราะมีความแข็งแรงสูงและยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีโซ่เหล็กในปัจจุบันมีรูปหลายแบบ หลายเกรด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน ที่นิยมใช้งานหลัก ๆ อาทิเช่น งานรัดยางล้อรถยนต์สำหรับขับเคลื่อนขึ้นและลงตามที่เนินสูง หรือภูเขาและใช้สำหรับงานหนักทั่วไป เช่น งานชักลากไม้ ด้วยช้างหรือ

บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ผลิต และจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกชนิดบริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ผลิต และจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกชนิด


เฟืองดอกจอกคุณภาพดี โดย บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       เฟืองดอกจอกเป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพลาที่วางในทิศทางตัดกันและมีมุมในการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปร่าง มักถูกนำไปใช้งานในยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ  อาทิเช่น ยานยนต์ ลักษณะของเฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวย เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน เฟืองดอกจอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1.

บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ผลิต และจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกชนิดบริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ผลิต และจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกชนิด


เฟืองดอกจอกคุณภาพดี โดย บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       เฟืองดอกจอกเป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพลาที่วางในทิศทางตัดกันและมีมุมในการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปร่าง มักถูกนำไปใช้งานในยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ  อาทิเช่น ยานยนต์ ลักษณะของเฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวย เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน เฟืองดอกจอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1.

ผู้ผลิตและจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท รับออกแบบและสั่งทำโซ่ตามสเปค โดย บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท รับออกแบบและสั่งทำโซ่ตามสเปค โดย บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


เว็บไซต์ www.nakengineering.com เว็บไซต์ของบริษัทผลิตโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท โซ่สแตนเลส โซ่เหล็ก รับทำโซ่ทุกชนิด โดย บริษัท เอ็น.เอ.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอ็น.เอ.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตโซ่อุตสาหกรรม รับทำเฟือง ตามตัวอย่าง ตามแบบ Catalogue ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และส่งงานตรงต่อเวลา

TopBack to Top