Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: PCT BUSINESS CO. LTD.

ทำไมถึงต้องเลือกเราบริษัทจัดหาแรงงานไทย โดย พีซีที บิสซิเนส บจก.ทำไมถึงต้องเลือกเราบริษัทจัดหาแรงงานไทย โดย พีซีที บิสซิเนส บจก.


บริษัทรับจ้างจัดหาแรงงานไทยและชาวต่างด้าว รับเหมาแรงงานในอุตสาหกรรม               PCT BUSINESS เป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 30 – 1,000 คนขึ้นไป มีทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย บริการรับเหมาแรงงานไทยอย่างถูกกฏหมาย เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงาน รับเหมาแรงงานไทย

TopBack to Top