Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: POWER SUPPLY & SERVICE CO.LTD.

อุปกรณ์ไฮดรอลิค

5 ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.5 ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


ระบบนิวเมติกส์ เป็นระบบอัดส่งอากาศไปตามท่อลมเพื่อถ่ายกำลังเป็นพลังงานกลให้เครื่องกล สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต ระบบนิวเมติกส์คือมีการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก มีราคาถูก ง่ายต่อการดูและรักษาและซ่อมแซม จึงถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างมากมาย    ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย   1. ระบบและอุปกรณ์นิวส์เมติกมีความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากระบบนิวเมติกส์ใช้ลมเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนพลังงานงานลมให้เป็นพลังงานกล ดังนั้นแล้วอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยกว่าระบบการทำงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเกิดประกายไฟ หรือการระเบิดของเครื่องจักรในการทำงาน 2. ความรวดเร็วในการทำงานของระบบนิวเมติกส์ เมื่อใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ได้คุณภาพ

อุปกรณ์ไฮดรอลิค

เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


เพราะเหตุใดในอุตสาหกรรมต้องมีเครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค           เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิคช่วยให้น้ำมันไฮดรอลิคมีค่าตามมาตรฐาน เมื่อเครื่องจักรได้รับน้ำมันที่ดีมีประสิทธิภาพและไม่มีสิ่งปนเปื้อน เครื่องจักรและระบบไฮดรอลิคจะทำงานอย่างเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการปนเปื้อนของน้ำมัน และช่วยในการควบคุมและตรวจสอบค่ามาตรฐานของน้ำมันได้อย่างดี หากเครื่องจักรได้รับน้ำมันที่มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปจะส่งผลให้การควบคุมอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิคเสียหายได้ในอนาคต    เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค 1. ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่มาพร้อมกับน้ำมัน หรือเศษโลหะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานไม่ให้เข้าไปในเครื่องจักรได้ 2.

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

หน้าที่และส่วนประกอบของกระบอกไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.หน้าที่และส่วนประกอบของกระบอกไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


มาทำความรู้จักกับกระบอกไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค Hydraulic cylinder เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฮดรอลิคมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบไฮรดรอลิค และช่วยในงานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย โดยมักทำหน้าที่เป็นแรงดัน แรงผลักในเชิงเส้น ถูกนำมาใช้งานต่างๆมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง เครื่องจักรกลการผลิต เป็นต้น  ผลิตกระบอกไฮดรอลิค   กระบอกไฮดรอลิค มี 2

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

ประโยชน์ระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมต่างๆ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.ประโยชน์ระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมต่างๆ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


ระบบไฮดรอลิคกับอุตสาหกรรม           ระบบไฮดรอลิค hydraulic หมายถึงการไหลของน้ำ โดยในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้หมายถึงการไหลของของเหลวทุกชนิด โดยระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังในการเปลี่ยนของไหลให้เป็นพลังงานกล โดยการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิคในการทำงาน ตัวอย่างงานที่นิยมใช้ระบบไฮดรอลิกได้แก่ ระบบเบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิค เครื่องอัด เกียร์อัติโนมัติ เครน รถแทรกเตอร์ และงานในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย   

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

ประโยชน์ระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมต่างๆ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.ประโยชน์ระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมต่างๆ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


ระบบไฮดรอลิคกับอุตสาหกรรม           ระบบไฮดรอลิค hydraulic หมายถึงการไหลของน้ำ โดยในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้หมายถึงการไหลของของเหลวทุกชนิด โดยระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังในการเปลี่ยนของไหลให้เป็นพลังงานกล โดยการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิคในการทำงาน ตัวอย่างงานที่นิยมใช้ระบบไฮดรอลิกได้แก่ ระบบเบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิค เครื่องอัด เกียร์อัติโนมัติ เครน รถแทรกเตอร์ และงานในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย   

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

ปั๊มไฮดรอลิค อุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิคที่ขาดไม่ได้ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.ปั๊มไฮดรอลิค อุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิคที่ขาดไม่ได้ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


           ปั๊มไฮดรอลิค ถือว่าเป็นอีกส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างมากในระบบไฮดรอลิค ซึ่งปั๊มไฮดรอลิคทำหน้าที่ส่งถ่ายพลังงานผ่านของเหลวเปลี่ยนเป็นพลังงานกล แล้วนำกลับมาใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฮดรอลิคให้สามารถทำงานต่อไป โดยปั๊มไฮดรอลิคสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ นั่นคือ ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston Pump), ปั๊มแบบเฟืองเกียร์ (Gear Pump) และแบบใบพัด

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

อุปกรณ์ไฮดรอลิค ส่วนประกอบสำคัญในระบบไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.อุปกรณ์ไฮดรอลิค ส่วนประกอบสำคัญในระบบไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


อุปกรณ์ไฮดรอลิคสำคัญอย่างไร  ข้อต่อไฮดรอลิค       อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นส่วนประกอบในการขับเคลื่อนการทำงานของระบบไฮดรอลิค ระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานในรูปของอัตราการไหลและความดันให้เปลี่ยนเป็นพลังงานกล ปัจจุบันมีการใช้ระบบไฮดรอลิคกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ มาดูกันว่าอุปกรณ์ไฮดรอลิคพื้นฐานมีอะไรบ้าง – ปั๊มไฮดรอลิค ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค – ถังพักน้ำมันไฮดรอลิค เป็นที่เก็บและที่พักของน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อใช้ในการหมุนเวียนต่อไป – เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค /

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค

สายไฮดรอลิคทำหน้าที่อะไร | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.สายไฮดรอลิคทำหน้าที่อะไร | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.


หน้าที่ของสายไฮดรอลิค          สายไฮดรอลิค (Hydraulic Hose) เป็นสายที่ใช้สำหรับส่งของเหลวไปยังอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคที่ขับเคลื่อนด้วยความดัน ซึ่งสายไฮดรอลิคได้รับการออกแบบมาให้ใช้ในงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรกล รถยนต์ เครื่องฉีดน้ำ ปั๊มน้ำ และงานอื่นๆ ซึ่งส่วนประกอบพื้นฐานของสายไฮดรอลิคภายนอกจะประกอบด้วยยางสังเคราะห์ และด้านในถูกเสริมด้วยสแตนเลสถักหรือเส้นดายถักจำนวนหลายชั้น และมีข้อต่อสายสำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฮดรอลิค        

TopBack to Top