Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: PRECISION COATING LOGISTIC LTD. PART.

บริการรับชุบเคลียร์ โครเมตบนผิวอลูมิเนียม (Clear Chromate) โดย พรีซีชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.บริการรับชุบเคลียร์ โครเมตบนผิวอลูมิเนียม (Clear Chromate) โดย พรีซีชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.


ชุบเคลียร์ โครเมต (Clear Chromate)          ชุบเคลียร์ โครเมต (Clear Chromate) เป็นการ TREATMENT ผิวงานอลูมิเนียม โดยปฏิกิริยาทางเคมีและไฟฟ้า เพื่อให้ผิวงานเพิ่มคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนในบรรยากาศ ขณะเดียวกันยังคงสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและมีประโยชน์ในการเตรียมผิวงานในกรณีก่อนการพ่นสีจะพบงานนี้ได้ เช่น CONTACT ของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เป็นอลูมิเนียม

บริการรับชุบรับชุบอโนไดซ์ ชุบอโนไดซ์สี คุณภาพดี ราคาถูก โดย พรีซีชั่น โคตติ้ง โลจิสติก บจก.บริการรับชุบรับชุบอโนไดซ์ ชุบอโนไดซ์สี คุณภาพดี ราคาถูก โดย พรีซีชั่น โคตติ้ง โลจิสติก บจก.


บริการรับชุบอโนไดซ์ (Anodizing)      การชุบอโนไดซ์ (Anodizing) เป็นการชุบบนผิวของอลูมีเนียมโดยใช้เคมีอุณหภูมิและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบ งานที่ผ่านกระบวนการชุบ จะมีความหนา 20-30 micron      การชุบบนผิวของอลูมิเนียม โดยใช้เคมีอุณหภูมิและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบ กระบวนการเล่านี้ทำให้ผิวอลูมิเนียมสร้างฟิล์มออกไซด์ใสใส ที่มีความหนาและความแข็งบนผิวของอลูมิเนียม ซึ่งสามารถทำสี เฉดสี ผิวสัมผัสที่เงาและลื่น คุณสมบัติการชุบอโนไดซ์  

รับชุบผิวโลหะ งานชุบอโนไดซ์ งานชุบอโนไดซ์สีดำ งานชุบฮาร์ดอโนไดซ์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติกรับชุบผิวโลหะ งานชุบอโนไดซ์ งานชุบอโนไดซ์สีดำ งานชุบฮาร์ดอโนไดซ์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก


www.pclcoating.com เว็บไซต์ที่ให้บริการรับชุบผิวโลหะ งานชุบอโนไดซ์ งานชุบอโนไดซ์สีดำ งานชุบฮาร์ดอโนไดซ์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีชิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก ประกอบกิจการชุบโลหะ ชุบผิวอลูมิเนียม รับชุบอลูมิเนียม เคลือบผิวอลูมิเนียม ชุบเหล็ก รับชุบอโนไดซ์สี

TopBack to Top