Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: PROGRESS HYGIENE CO.LTD.

วิธีการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยเครื่องขจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรค โดย โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส บจก.วิธีการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยเครื่องขจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรค โดย โปรเกรส ไฮยีนส์ พลัส บจก.


เครื่องขจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรค (Sanitizer Dispenser)       – ขนาด สูง 20.5 กว้าง 15 ลึก 8 เซนติเมตร – บรรจุน้ำยาได้ 1000 rr –

TopBack to Top