Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: R.S. CARBIDE PRODUCT CO.LTD.

ประเภทของดอกสว่านที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดย อาร์ เอส คาร์ไบด์ โปรดักท์ บจก.ประเภทของดอกสว่านที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดย อาร์ เอส คาร์ไบด์ โปรดักท์ บจก.


จำหน่ายดอกสว่าน ทุกขนาด สำหรับงานช่างทุกประเภทคุณภาพดี ราคาถูก          ดอกสว่าน เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของเครื่องมือช่างที่ต้องมีปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของงานหรือวัสดุที่ต้องการเจาะรู ดอกสว่าน มีหลายแบบให้เลือกใช้มากมายหลายขนาด ซึ่งดอกสว่านทำหน้าที่กัดเจาะเนื้อวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก ปูนหรืองานคอนกรีต โดยใช้เครื่องสว่านจะทำหน้าที่ยึดจับดอกสว่านให้หมุนเจาะวัสดุ และไม่ให้สะบัดในขณะใช้งาน ประเภทของดอกสว่านที่นิยมใช้งานหลักๆ 1.

TopBack to Top