Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: SINMUNKONG BEARING CO LTD.

ตลับลูกปืน

วิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืนวิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืน


วิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มสรรถนะให้กับเครื่องจักร แต่ตลับลูกปืนก็ต้องรับกับความเสียดสีกันของชิ้นส่วนวัสดุ อาจทำให้การทำงานของตลับลูกปืนลดประสิทธิภาพลง หรือเกิดการชำรุดเสียหายได้  ดังนั้นตลับลูกปืนควรที่จะได้สารหล่อลื่นอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยลดแรงเสียดสีในการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักร จึงต้องดูแลรักษาตลับลูกปืน เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดอุบัติเหตุ ผิดพลาด หรือความเสียหายในการทำงานของฃองเครื่องจักร โดยมีวิธีการดูแลรักษาดังนี้ การล่อลื่นด้วยจาระบี การล่อลื่นด้วยจาระบีนั้นง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับตลับลูกปืนที่ความเร็วในการหมุนรอบที่ต่ำถึงปานกลาง เพื่อลดการเสียดสีกันของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่ง ป้องกันการสึกหรอ การเลือกใช้จาระบีและปริมาณที่ใช้ในการหล่อลื่อเครื่องจักรควรใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง การใช้จาระบีในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำให้อุณภูมิในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของตลับลูกปืนแต่ละประเภท

ตลับลูกปืน

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของตลับลูกปืนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของตลับลูกปืน


ตลับลูกปืนคืออะไร ตลับลูกปืน (Bearing) คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับในการหมุนของเพลา โดยหน้าที่ของตลับลูกปืนนั้นถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาไปสู่ฐานเครื่องยนต์ และยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ลดการสึกหรอ เป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องจักร ประเภทและคุณสมบัติของตลับลูกปืน 1.ตลับลูกปืนร่องลึก มีรางร่องลึกที่มีความละเอียดสูง ด้วยการสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งนั้นทำให้ตลับลูกปืนร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความเร็วและความทนทาน ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้  จึงเป็นที่นิยมที่นิยมและนำไปใข้งานค่อนข้างหลากหลาย 2.ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา สามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาได้สองทิศทาง ออกแบบเพื่อให้ได้รับแรงรวมได้ เหมาะกับการใช้งานที่รับแรงรวมในแนวรัศมีและแนวแกนกระทำต่อลูกปืนพร้อมกัน 3.ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก สามารถรับแรงกระแทกได้ดี

TopBack to Top