Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: THAI FILTER SUPPLY CO.LTD.

เลือกซื้อ HEPA FILTER อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเลือกซื้อ HEPA FILTER อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


HEPA FILTER (High Efficiency Particulate Air) เป็นชนิดของตัวกรองอากาศที่มีจุดเด่นในเรื่องของการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ใช้แผ่นกรองเส้นใยไฟเบอร์กลาสที่เรียงกันอย่างหนาแน่น โดยตัวกรองอากาศชนิดนี้จะมีแผ่นกรองความละเอียดสูงกว่าแผ่นกรองอากาศทั่วไป สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน จึงนิยมใช้งานกันเพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5 หรืออนุภาคขนาด 2.5 ไมครอน HEPA FILTER มีหลายเกรดให้เลือกใช้งาน ถึงไส้กรองฝุ่น

ฟิลเตอร์ห้องคลีนรูม

มารู้จักกับห้องคลีนรูม มีหน้าที่อะไร แล้วฟิลเตอร์ห้องคลีนรูมสำคัญอย่างไรมารู้จักกับห้องคลีนรูม มีหน้าที่อะไร แล้วฟิลเตอร์ห้องคลีนรูมสำคัญอย่างไร


ทำไมต้องมีฟิลเตอร์กรองอากาศสำหรับห้องคลีนรูม  ห้องคลีนรูม หรือห้องปลอดเชื้อ คือห้องที่มีการป้องกันอย่างมิดชิดในการป้องกัน ควบคุม ทั้งความสะอาด อุณหภูมิ ความชื้น เชื้อราและแบคทีเรีย รวมถึงเรื่องฝุ่นละอองและส่งแปลกปลอม เพราะห้องคลีนรูมมักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น สำหรับห้องวิจัย ห้องทดลองทางเคมี ห้องเตรียมวัตถุดิบ ด้วยการป้องกันที่สูงนี้เองทำให้ห้องคลีนรูมจำเป็นต้องมีฟิลเตอร์กรองอากาศ    คุณสมบัติเฉพาะของห้องคลีนรูม  1. เป็นห้องที่สะอาด

จำหน่ายฟิลเตอร์

เครื่องกรองอากาศตัวช่วยในการกรองฝุ่น | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.เครื่องกรองอากาศตัวช่วยในการกรองฝุ่น | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


PM2.5 ฝุ่นจิ๋วที่มีอันตรายมากกว่าที่คิด  เข้าสู่ฤดูหนาววิกฤตหนึ่งที่ตามมาบนท้องถนนคงจะหนีไม่พ้นฝุ่นควันและผลพิษทางอากาศ และวิกฤตจากฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้เครื่องกรองอากาศมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงค่านิยมในการหันมาใส่ใจในสุขภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองฝุ่น และหน้ากากกัน PM2.5 เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในประเทศไทย รวมถึงฝุ่นควัน PM 2.5

จำหน่ายฟิลเตอร์

เครื่องกรองอากาศตัวช่วยในการกรองฝุ่น | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.เครื่องกรองอากาศตัวช่วยในการกรองฝุ่น | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.


PM2.5 ฝุ่นจิ๋วที่มีอันตรายมากกว่าที่คิด  เข้าสู่ฤดูหนาววิกฤตหนึ่งที่ตามมาบนท้องถนนคงจะหนีไม่พ้นฝุ่นควันและผลพิษทางอากาศ และวิกฤตจากฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้เครื่องกรองอากาศมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงค่านิยมในการหันมาใส่ใจในสุขภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองฝุ่น และหน้ากากกัน PM2.5 เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในประเทศไทย รวมถึงฝุ่นควัน PM 2.5

TopBack to Top