Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: THAI HIRAKAWA CO.LTD.

การทำความสะอาดบอยเลอร์ (Boiler) สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้างการทำความสะอาดบอยเลอร์ (Boiler) สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง


 การบำรุงรักษา บอยเลอร์ (Boiler) อย่างถูกวิธี       บอยเลอร์ (Boiler) จัดเป็นประเภทเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เรามักจะพบเห็น บอยเลอร์ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิต เครื่องจักรชนิดนี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอันตราย เกิดการระเบิดที่หม้อไอน้ำ ทำให้ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการะเบิดของหม้อไอน้ำ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญทางด้านเทคนิค ขาดการดูแลบำรุงรักษา การทำความสะอาดอย่างถูกวิธี จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนสำหรับการบำรุงรักษา การทำความสะอาดบอยเลอร์

การทำความสะอาดบอยเลอร์ (Boiler) สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้างการทำความสะอาดบอยเลอร์ (Boiler) สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง


 การบำรุงรักษา บอยเลอร์ (Boiler) อย่างถูกวิธี       บอยเลอร์ (Boiler) จัดเป็นประเภทเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เรามักจะพบเห็น บอยเลอร์ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิต เครื่องจักรชนิดนี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอันตราย เกิดการระเบิดที่หม้อไอน้ำ ทำให้ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการะเบิดของหม้อไอน้ำ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญทางด้านเทคนิค ขาดการดูแลบำรุงรักษา การทำความสะอาดอย่างถูกวิธี จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนสำหรับการบำรุงรักษา การทำความสะอาดบอยเลอร์

สตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) ใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัยสตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) ใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย


ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน สตีมบอยเลอร์ สตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการผลิต ของภาคอุตสาหกรรม นำมาใช้ในการผลิตไอน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้เกิดน้ำในหม้อไอน้ำระเหยกลายเป็นไอ จึงทำให้เกิดแรงดัน กำเนิดไอน้ำที่มีความดันสูง ขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยหลักการทำงานของ บอยเลอร์ จะมีอุณหภูมิและความดันสูงมาก

สตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) ใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัยสตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) ใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย


ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน สตีมบอยเลอร์ สตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการผลิต ของภาคอุตสาหกรรม นำมาใช้ในการผลิตไอน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้เกิดน้ำในหม้อไอน้ำระเหยกลายเป็นไอ จึงทำให้เกิดแรงดัน กำเนิดไอน้ำที่มีความดันสูง ขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยหลักการทำงานของ บอยเลอร์ จะมีอุณหภูมิและความดันสูงมาก

เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีประโยชน์อย่างไร ? | ไทย ฮิราคาวา บจก.เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีประโยชน์อย่างไร ? | ไทย ฮิราคาวา บจก.


เครื่องกำเนิดไอน้ำ             เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือหม้อไอน้ำ (Boiler)มีทั้งระบบใช้เชื้อเพลิงเดี่ยว Single Fuel และใช้เชื้อเพลิงร่วม Dual Fuelเป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไอน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำประกอบด้วย 1. หม้อน้ำร้อน Hot Water

เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีประโยชน์อย่างไร ? | ไทย ฮิราคาวา บจก.เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีประโยชน์อย่างไร ? | ไทย ฮิราคาวา บจก.


เครื่องกำเนิดไอน้ำ             เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือหม้อไอน้ำ (Boiler)มีทั้งระบบใช้เชื้อเพลิงเดี่ยว Single Fuel และใช้เชื้อเพลิงร่วม Dual Fuelเป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไอน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำประกอบด้วย 1. หม้อน้ำร้อน Hot Water

มาทำความรู้จักกับ บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด


ไทย ฮิราคาวา ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม             ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้แบรนด์ ” MP

มาทำความรู้จักกับ บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด


ไทย ฮิราคาวา ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม             ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้แบรนด์ ” MP

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ภายใต้แบรนด์ MP Boiler โดย บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ภายใต้แบรนด์ MP Boiler โดย บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด


บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด ผู้จำหน่ายบอยเลอร์ เครื่องกำเนิดไอน้ำมาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมบริการ เพื่อให้งานออกมาตรงกับงบประมาณ และตามความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า www.mpthaihirakawa.com เว็บไซต์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมในการใช้งาน ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนในการขาย-ซ่อมบอยเลอร์ และให้บริการในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia (SEA)   ผู้ผลิต

TopBack to Top