Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: T&N CONCRETE 2010 LTD.PART.

รับเหมาเทคอนกรีต

5 เทคนิคการเทพื้นคอนกรีตให้เรียบเนียน5 เทคนิคการเทพื้นคอนกรีตให้เรียบเนียน


เทคนิคในการเทพื้นคอนกรีตให้เรียบเนียน        การเทพื้นคอนกรีตนั้น จะต้องคำนึงถึงคอนกรีตว่าได้มาตรฐาน และมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะจะทำให้พื้นคอนกรีตมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่แตกร้าว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมในอนาคต ซึ่งปัจจุบันการเทพื้นคอนกรีตมีเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้งานเทพื้นคอนกรีตได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรามีเทคนิคที่ช่วยให้การเทพื้นคอนกรีตเรียบเนียน ดังนี้ 1. คำนวณพื้นที่และปรับระดับหน้าดินให้เสมอกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งในบ้านหรือบริเวณรอบบ้าน หากปรับระดับพื้นดินไม่เสมอกันแล้ว

รับเหมาเทคอนกรีต

ควรเตรียมการอย่างไรก่อนการเทคอนกรีตควรเตรียมการอย่างไรก่อนการเทคอนกรีต


วิธีการเตรียมการก่อนเทคอนกรีต       – กำจัดเศษวัชพืช เศษหิน ก่อนการเทพื้นคอนกรีต เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศภายในคอนกรีตหลังการเท – ทาน้ำมันหรือน้ำที่ไม้แบบ – ตรวจเช็คความเรียบร้อยของแบบเหล็กเสริมคอนกรีตก่อนทำการเท – การเทคอนกรีตไม่ควรเทสูงเกินกว่าระยะ 2 เมตร เพราะจะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว – สำหรับการเทคอนกรีตเป็นชั้นๆ เมื่อเทชั้นแรกไปแล้ว

TopBack to Top