Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Category: WASSER TECH CO. LTD.

จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส (Stainless equipment) โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส (Stainless equipment) โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.


จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส (Stainless equipment)          สแตนเลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นแร่โลหะอีกประเภทหนึ่งที่มักจะพบในรูปของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เช่น หม้อสแตนเลส หรือช้อนสแตนเลส เป็นต้น โดยสแตนเลสนั้นจะเป็นโลหะที่ผสมระหว่างเหล็กกับคาร์บอน ทำให้มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง จึงไม่เป็นสนิมได้ง่าย นอกจากนี้ก็ยังมีโครเมียมเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 10.5%

TopBack to Top