Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Month: August 2021

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกไฟฟ้าคืออะไร         รอกไฟฟ้า คือ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงโดยอาศัยไฟฟ้ากับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะการทำงานของรอกไฟฟ้านั้นจะสามารถยกได้ทั้งแนวตรงและแนวโค้ง สำหรับข้อดีของรอกไฟฟ้า คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยรอกไฟฟ้าจะขับเคลื่อนไปตามรางวิ่งของเครน โดยมีการออกแบบฟังก์ชันให้เหมาะกับการใช้งาน สะดวกต่อการบำรุงรักษาที่ง่าย และมีความปลอดภัยจากการใช้งาน รอกไฟฟ้ามีกี่ประเภท        –

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.สาระน่ารู้เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า | เอ บราเดอร์ บจก.


รอกไฟฟ้าคืออะไร         รอกไฟฟ้า คือ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงโดยอาศัยไฟฟ้ากับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะการทำงานของรอกไฟฟ้านั้นจะสามารถยกได้ทั้งแนวตรงและแนวโค้ง สำหรับข้อดีของรอกไฟฟ้า คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยรอกไฟฟ้าจะขับเคลื่อนไปตามรางวิ่งของเครน โดยมีการออกแบบฟังก์ชันให้เหมาะกับการใช้งาน สะดวกต่อการบำรุงรักษาที่ง่าย และมีความปลอดภัยจากการใช้งาน รอกไฟฟ้ามีกี่ประเภท        –

4 วิธีการดูแลรักษาแปรงไนล่อน | จักรวัฒน์ นวการ บจก.4 วิธีการดูแลรักษาแปรงไนล่อน | จักรวัฒน์ นวการ บจก.


แปรงไนล่อน          แปรงไนล่อน เหมาะสำหรับการใช้ขัดทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความสะอาดเนื่องจากแปรงไนล่อนนั้นสามารถใช้ขัดทำความสะอาดได้ทุกภาพพื้นผิวไม่ว่าจะพื้นเปียกหรือแห้งเนื่องจากขนของแปรงไนล่อนนั้นมีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุ่นไม่ขาดง่ายทำความสะอาด ตามมุม หรือซอกเล็ก ๆ ได้และทนต่อการใช้งานเป็นอย่างมากจึงทำให้แปรงไนล่อน เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบันนี้ วิธีการดูแลรักษาแปรงไนล่อน 1. หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งควรใช้น้ำฉีดล้างบริเวณขนแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ 2. ไม่ควรทิ้งไว้กลางแดดจัดเพราะอาจมีผลทำให้อายุการใช้งานของขนแปรงลดลง 3. ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

4 วิธีการดูแลรักษาแปรงไนล่อน | จักรวัฒน์ นวการ บจก.4 วิธีการดูแลรักษาแปรงไนล่อน | จักรวัฒน์ นวการ บจก.


แปรงไนล่อน          แปรงไนล่อน เหมาะสำหรับการใช้ขัดทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความสะอาดเนื่องจากแปรงไนล่อนนั้นสามารถใช้ขัดทำความสะอาดได้ทุกภาพพื้นผิวไม่ว่าจะพื้นเปียกหรือแห้งเนื่องจากขนของแปรงไนล่อนนั้นมีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุ่นไม่ขาดง่ายทำความสะอาด ตามมุม หรือซอกเล็ก ๆ ได้และทนต่อการใช้งานเป็นอย่างมากจึงทำให้แปรงไนล่อน เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบันนี้ วิธีการดูแลรักษาแปรงไนล่อน 1. หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งควรใช้น้ำฉีดล้างบริเวณขนแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ 2. ไม่ควรทิ้งไว้กลางแดดจัดเพราะอาจมีผลทำให้อายุการใช้งานของขนแปรงลดลง 3. ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก


การดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่ง   เครื่องมิลลิ่ง หรือ เครื่องกัด เป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของโรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นควรดูแลรักษาเป็นประจำ 1. ตรวจเช็คเครื่องและชิ้นส่วนอุปกรณ์งานทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 3. ดูแลทำความสะอาดหลังใช้งานเครื่องเสร็จเช่น ใช้แปรงขนอ่อนปัดเศษโลหะออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่อง 4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมันบริเวณเครื่องออกให้หมด 5. ควรระวังอย่าให้มีเศษเหล็กติดอยู่บนเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมิลลิ่งเสียหายได้

6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก


การดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่ง   เครื่องมิลลิ่ง หรือ เครื่องกัด เป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของโรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นควรดูแลรักษาเป็นประจำ 1. ตรวจเช็คเครื่องและชิ้นส่วนอุปกรณ์งานทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 3. ดูแลทำความสะอาดหลังใช้งานเครื่องเสร็จเช่น ใช้แปรงขนอ่อนปัดเศษโลหะออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่อง 4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมันบริเวณเครื่องออกให้หมด 5. ควรระวังอย่าให้มีเศษเหล็กติดอยู่บนเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมิลลิ่งเสียหายได้

โรงงานผลิตถุงมือยาง

การใช้งานที่หลากหลายของถุงมือสังเคราะห์ | โปรเฟส ซัพพลาย หจก.การใช้งานที่หลากหลายของถุงมือสังเคราะห์ | โปรเฟส ซัพพลาย หจก.


อะไรที่ทำให้ถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือยางไนไตรเป็นที่นิยม  ถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือไนไตร ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ช่วยในการป้องกันการสัมผัสสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค น้ำได้โดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเหล่านี้ถูกสัมผัสกับผิวหนังและเกิดโรคที่ตามมาได้ในอนาคต ถุงมือยางสังเคราะห์กระชับมือ ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับงานด้านอาหาร ทันตกรรม เพื่อใช้ในการสัมผัสและหยิบจับสิ่งของได้สะดวก มีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีได้หลายชนิด ถุงมือยางสังเคราะห์จึงเหมาะแก่ผู้ที่ต้องสัมผัสกับกับสารเคมี อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์อีกด้วย 

ซีลยางสำหรับอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.ซีลยางสำหรับอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


โรงงานผู้ผลิตยางอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด           ซีลยางซิลิโคน เป็นซีลยางที่นิยมใช้กันอย่างทั่วหลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากยางซิลิโคนเป็นยางที่สะอาด ไม่เป็นพิษ และทนทานต่อการเกิดแบคทีเรีย เชื้อราได้เป็นอย่างดี แล้วยังปลอดภัยจากสารอันตรายต่างๆ จึงสามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาในทุกโรงงานการผลิต พร้อมใบรับรองมาตรฐาน ROHS ,

ซีลยางสำหรับอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.ซีลยางสำหรับอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ? | เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


โรงงานผู้ผลิตยางอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด           ซีลยางซิลิโคน เป็นซีลยางที่นิยมใช้กันอย่างทั่วหลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากยางซิลิโคนเป็นยางที่สะอาด ไม่เป็นพิษ และทนทานต่อการเกิดแบคทีเรีย เชื้อราได้เป็นอย่างดี แล้วยังปลอดภัยจากสารอันตรายต่างๆ จึงสามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาในทุกโรงงานการผลิต พร้อมใบรับรองมาตรฐาน ROHS ,

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ควรเลือกใช้อย่างไร ? | เอสเคซี. แมชินเนอรี่ บจก.เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ควรเลือกใช้อย่างไร ? | เอสเคซี. แมชินเนอรี่ บจก.


เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้ำดื่มที่บรรจุแบบขวด หรือซื้อน้ำดื่มแบบถังสำหรับใช้บริโภคในบ้าน เพราะ สะดวก พกพาง่าย ซึ่งน้ำดื่มแบบขวดนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าหรือมินิมาร์ททั่วไป แต่ก็ใช่ว่าน้ำดื่มแบบขวดจะสะอาด หากผู้ผลิตไม่ได้ผลิตจากเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้บริโภคเองต้องรู้จักพิจารณา ฉลากข้างขวดน้ำดื่มว่ามีรายละเอียดระบุไว้ครบหรือไม่ เช่น ชื่อน้ำดื่ม ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ปริมาตรสุทธิและเครื่องหมาย อย. ขวดที่บรรจุต้องสะอาด ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดสนิท

TopBack to Top