Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Month: January 2022

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกรติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกร


การติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงงานอย่างถูกวิธี หลักการที่สำคัญของการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบงานไฟฟ้า ศึกษาชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานของพื้นที่ในโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีการวางแผนงานก่อนวางระบบทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกต้องตามหลักวิศวกรอย่างเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับระบบไฟฟ้าภาคโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่ จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ขนาดของโรงงาน, กระบวนการผลิต,

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกรติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกร


การติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงงานอย่างถูกวิธี หลักการที่สำคัญของการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบงานไฟฟ้า ศึกษาชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานของพื้นที่ในโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีการวางแผนงานก่อนวางระบบทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกต้องตามหลักวิศวกรอย่างเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับระบบไฟฟ้าภาคโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่ จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ขนาดของโรงงาน, กระบวนการผลิต,

รับทำแม่พิมพ์ MOLD

แม่พิมพ์สำคัญอย่างไรในการผลิตชิ้นงาน | รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.แม่พิมพ์สำคัญอย่างไรในการผลิตชิ้นงาน | รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.


การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์พลาสติกสำคัญอย่างไร  ในการผลิตชิ้นงานจากวัสดุทั้งโลหะ พลาสติก ล้วนต้องผ่านความร้อน เพื่อทำการหลอมละลายและเข้าสู่ Mold หรือแม่พิมพ์นำมาทำให้เป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน โดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้งานที่ดี มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้แม่พิมพ์เฉพาะแบบและแม่พิมพ์หลากหลายชิ้น ผสมผสานกับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้เครื่องมือสำหรับการแพทย์ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด      ทราบหรือไม่ว่าการผลิตชิ้นงานทางการแพทย์นั้น ล้วนต้องใช้แม่พิมพ์หลายชิ้นด้วยกันเพื่อประกอบชิ้นงานให้เกิดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น แม่พิมพ์ยังสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น

ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง โดยในประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีโดยสรุป ดังนี้ สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลแล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทย์ ดังต่อไปนี้ 2.1 ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี – ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล – พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน และแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว

ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง โดยในประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีโดยสรุป ดังนี้ สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลแล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทย์ ดังต่อไปนี้ 2.1 ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี – ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล – พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน และแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว

เรือไฟเบอร์กลาส

มาทำความรู้จักกับเรือไฟเบอร์กลาส เครื่องเล่นที่นิยมในสวนสนุกมาทำความรู้จักกับเรือไฟเบอร์กลาส เครื่องเล่นที่นิยมในสวนสนุก


เพราะเหตุใดสวนสนุกจึงนิยมใช้เรือไฟเบอร์กลาส เคยสังเกตหรือไม่ว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกอย่างเรือนั้น หรือเรือปั่นที่เราใช้กินลมชมวิวตามธรรมชาติ ถึงมีความแตกต่างจากเรือแบบอื่นๆ อย่างเรือไม้ หรือเรือเครื่องยนต์ นั่นเป็นเพราะเรือเหล่านี้ เป็นเรือไฟเบอร์กลาสนั่นเอง แล้วเพราะเหตุใดสวนสนุกนิยมใช้เรือไฟเบอร์กลาส มาเป็นเครื่องเล่นของสวนสวนสนุกกันนะ บทความนี้ เราหาคำตอบมาให้แล้ว    เรือไฟเบอร์กลาสในสวนสนุก สวนสนุกในหลายที่นิยมใช้เรือไฟเบอร์กลาสเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่น หรือเครื่องพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้คน ไม่เพียงแต่สวนสนุกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงแรม รีสอร์ต ก็มักจะเลือกให้ความเพลิดเพลินกับแขกที่มาพักด้วยเรือไฟเบอร์กลาส

ฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรม


ฮีทปั๊ม แหล่งกำเนิดน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน ฮีทปั๊ม หรือที่เรียกกันว่า ปั๊มความร้อน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความร้อน แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการความร้อน จัดเป็นอุปกรณ์แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมหลาย ๆ แห่ง นิยมใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำร้อน นำไปใช้ใน ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว, ห้องซักรีด หรือสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย หรือแขกที่เข้าพัก เป็นจำนวนมาก

ฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรม


ฮีทปั๊ม แหล่งกำเนิดน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน ฮีทปั๊ม หรือที่เรียกกันว่า ปั๊มความร้อน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความร้อน แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการความร้อน จัดเป็นอุปกรณ์แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมหลาย ๆ แห่ง นิยมใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำร้อน นำไปใช้ใน ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว, ห้องซักรีด หรือสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย หรือแขกที่เข้าพัก เป็นจำนวนมาก

ผลิตอลูมิเนียมตามแบบ

ความสำคัญของอลูมิเนียมกับการใช้งานด้านต่างๆ | พีพีเอ เมททอล (2003) บจก.ความสำคัญของอลูมิเนียมกับการใช้งานด้านต่างๆ | พีพีเอ เมททอล (2003) บจก.


อลูมิเนียมคืออะไร อลูมิเนียม เป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้งานในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าง อุปกรณ์ก่อสร้างบางประเภทก็ทำมาจากอลูมิเนียม เรียกได้ว่า อลูมิเนียมแทบจะอยู่รายล้อมรอบตัวเราเลยก็ว่าได้ และความพิเศษของอลูมิเนียมที่ทำให้แตกต่างจากโลหะ หรือเหล็ก นั่นก็คือน้ำหนักที่เบาของอลูมิเนียม ข้อโดดเด่นของอลูมิเนียม – น้ำหนักที่เบาของอลูมิเนียม ทำให้อลูมิเนียม ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง – อลูมิเนียมทนต่อความร้อนได้ดี –

ราวกันตกสแตนเลส ตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยสำหรับอาคารสูงราวกันตกสแตนเลส ตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยสำหรับอาคารสูง


ราวกันตกสแตนเลส ติดตั้งเป็นราวระเบียงก็ได้ หรือเป็นราวบันไดก็ดี      ราวกันตกสแตนเลส ราวกันตกที่ผลิตจากวัสดุสแตนเลสมาดีไซต์รูปแบบตามที่ต้องการ โดยสแตนเลสเป็นโลหะที่ผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน ซึ่งส่วนประกอบนั้นจะมีปริมาณคาร์บอนต่ำ มีโครเมียมเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า คุณสมับติเด่นของสแตนเลส คือ ไม่เกิดสนิม ทนความชื้น ทนต่อการกัดกร่อน และมีความมันวาว ทั้งนี้การติดตั้งราวกันตกสแตนเลสสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสแตนเลสแบบกลมและสแตนเลสแบบเหลี่ยมซึ่งจะอยู่ที่ความต้องการของเจ้าของอาคารหรือผู้ว่าจ้างว่าต้องการรูปแบบใด สำหรับราคาของราวกันตกสแตนเลสนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของลวดลาย และปริมาณของงาน สำหรับราวกันตกสแตนเลสสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ราชการ

TopBack to Top