Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: ขายแมคคานิคอลซีล

รับซ่อมปั๊มน้ำ

งาน Overhaul คืออะไร และจำเป็นแค่ไหนในอุตสาหกรรมงาน Overhaul คืออะไร และจำเป็นแค่ไหนในอุตสาหกรรม


คำว่างาน Overhaul หมายถึงอะไร  งาน Overhaul โอเวอร์ฮอล หมายถึงการยกเครื่อง เพื่อดูความสึกหรอของเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือปั๊มน้ำในอุตสาหกรรม เพื่อทำการเปลี่ยน หรือซ่อมให้เครื่องจักร ปั๊มน้ำกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงกับของใหม่หรือของเดิม โดยงาน Overhaul จะออกมาดีแค่ไหน จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด งานโอเวอร์ฮอลที่นิยมได้แก่ ปั๊มน้ำในอุตสาหกรรม

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.


การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร รวมถึงภาคครัวเรือนและภาคอื่นๆ มีความต้องการใช้น้ำอย่างไม่จำกัด แน่นอนว่าปั๊มน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การใช้งานของน้ำหรือของเหลวต่างๆ สามารถไหลเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลรักษาปั๊มน้ำ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ  1.เริ่มจากการสังเกตอาการที่ผิดปกติในการทำงานของปั๊มน้ำ วิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่น การฟังจากเสียงในการทำงานของปั๊ม หากปั๊มมีการตัดแบบถี่เกินไป ถือเป็นสิ่งปิดปกติ ควรทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มาตรวจสอบปั๊มน้ำทันที 2.ตรวจสอบการรั่วไหลของปั๊มน้ำ หากปั๊มน้ำทำงานอยู่ทั้งปั๊มอุตสาหกรรม

TopBack to Top