Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: จำหน่ายคอมเพรสเซอร์

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท ? | กุลธร บจก.ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท ? | กุลธร บจก.


ปั๊มนํ้าอุตสาหกรรม            ปั๊มน้ำ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญของการใช้น้ำในหลาย ๆ สถานที่และในปัจจุบันแบ่งกลุ่มในการใช้งานคร่าวๆ เป็น 2 กลุ่มเช่น ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม และ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม จะเป็นที่นิยมในกลุ่มของในโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหลาย ในส่วนของปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย จะเป็นที่นิยมใช้ สำหรับที่อยู่อาศัย เช่น

รถตัดหญ้ามีกี่ประเภท | กุลธร บจก.รถตัดหญ้ามีกี่ประเภท | กุลธร บจก.


รถตัดหญ้ากุลธร         รถตัดหญ้าที่ให้ความสะดวกสบายในการตัดหญ้า เหมาะสําหรับการใช้งานในสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดย มีระบบเก็บเศษหญ้าและเศษใบไม้ ทําให้ผู้ใช้งานไม่เหนื่อยขณะตัดหญ้า และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง 4 ประเภทของรถตัดหญ้า 1. รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 2. รถตัดหญ้าแบบเข็น 3. รถตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเข็น 4. รถตัดกรีนสนามกอล์ฟ

รถตัดหญ้ามีกี่ประเภท | กุลธร บจก.รถตัดหญ้ามีกี่ประเภท | กุลธร บจก.


รถตัดหญ้ากุลธร         รถตัดหญ้าที่ให้ความสะดวกสบายในการตัดหญ้า เหมาะสําหรับการใช้งานในสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดย มีระบบเก็บเศษหญ้าและเศษใบไม้ ทําให้ผู้ใช้งานไม่เหนื่อยขณะตัดหญ้า และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง 4 ประเภทของรถตัดหญ้า 1. รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 2. รถตัดหญ้าแบบเข็น 3. รถตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเข็น 4. รถตัดกรีนสนามกอล์ฟ

มาทำความรู้จักกับ บริษัท กุลธร จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท กุลธร จำกัด


บริษัท กุลธร จำกัด ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม         บริษัทกุลธรเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ปั๊มน้ำ รถตัดหญ้า อุปกรณ์ไฮดรอลิค-นิวเมติกส์และเครื่องมือช่าง อย่างครบวงจรในที่เดียว และได้ขยับขยายจากนำเข้าอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นสู่การผลิตคอมเพรสเซอร์ เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ปลิตที่ใหญ่ที่สุดใตภูมิภาค เพื่อส่งออกจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

มาทำความรู้จักกับ บริษัท กุลธร จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท กุลธร จำกัด


บริษัท กุลธร จำกัด ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม         บริษัทกุลธรเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ปั๊มน้ำ รถตัดหญ้า อุปกรณ์ไฮดรอลิค-นิวเมติกส์และเครื่องมือช่าง อย่างครบวงจรในที่เดียว และได้ขยับขยายจากนำเข้าอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นสู่การผลิตคอมเพรสเซอร์ เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ปลิตที่ใหญ่ที่สุดใตภูมิภาค เพื่อส่งออกจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

มาทำความรู้จักกับ บริษัท กุลธร จำกัดมาทำความรู้จักกับ บริษัท กุลธร จำกัด


บริษัท กุลธร จำกัด ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม         บริษัทกุลธรเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ปั๊มน้ำ รถตัดหญ้า อุปกรณ์ไฮดรอลิค-นิวเมติกส์และเครื่องมือช่าง อย่างครบวงจรในที่เดียว และได้ขยับขยายจากนำเข้าอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นสู่การผลิตคอมเพรสเซอร์ เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ปลิตที่ใหญ่ที่สุดใตภูมิภาค เพื่อส่งออกจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

การทำงานของระบบทำความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.การทำงานของระบบทำความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.


การทำงานของระบบทำความเย็น ระบบคอมเพรสเซอร์        ระบบทำความเย็น จะทำความเย็นได้ น้ำยาภายในระบบจะต้องไหลเวียนอุปกรณ์ที่ทำให้ น้ำยาไหลเวียนในระบบคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องสูบที่สูบน้ำยาให้ไหลเวียนอยู่ ตลอดที่ระบบทำงาน การทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ แต่มีหลักการเดียวกันคือทำให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอนั้นมีความดันเพิ่มขึ้น        คอมเพรสเซอร์ หรือ เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น (Gas compressor) เป็นเครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น เพื่อทำให้แก๊สมีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะถ่ายความร้อนให้กับหรือน้ำหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม […] Continue Reading

มาทำความรู้จักกับ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.มาทำความรู้จักกับ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.


คอยล์เย็น คอยล์ร้อน คืออะไร         ปัจจุบันระบบทำความเย็น มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งเครื่องปรับอากาศที่มีใช้อยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ เครื่องปรับอากาศในบ้าน เครื่องปรับอากาศในอาคาร หรือการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เราควรที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็นนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายๆอย่าง อาธิเช่น คอมเพรสเซอร์ (compressor)

มาทำความรู้จักกับ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.มาทำความรู้จักกับ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.


คอยล์เย็น คอยล์ร้อน คืออะไร         ปัจจุบันระบบทำความเย็น มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งเครื่องปรับอากาศที่มีใช้อยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ เครื่องปรับอากาศในบ้าน เครื่องปรับอากาศในอาคาร หรือการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เราควรที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็นนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายๆอย่าง อาธิเช่น คอมเพรสเซอร์ (compressor)

ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว ไดอะเฟรมวาล์วคุณภาพดี โดย  บริษัท กุลธร จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว ไดอะเฟรมวาล์วคุณภาพดี โดย  บริษัท กุลธร จำกัด


วาล์ว (Valve) มีความสำคัญอย่างไร ?        วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์สําคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของ ของเหลว เช่น นํ้า สารเคมี แก๊ส อากาศ โดยวาล์วจะทําหน้าที่คือเปิด หรือปิดทางเดินของเหลว ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้

TopBack to Top