Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: บริการงานกลึงโลหะ

บริการงานกลึงงานรีดเกลียวโดยเครื่องจักรCNCบริการงานกลึงงานรีดเกลียวโดยเครื่องจักรCNC


สุดยอดงานรีดเกลียว งานกลึงโลหะ ต้องที่ บริษัท ชัยเมทอล จำกัด งานกลึงและงานรีดเกลียวเป็นงานตัด เจียร กลึง รีด โดยดัดแปลงให้วัสดุให้มีรูปร่างเป็นชิ้นงาน ด้วยการออกแบบชิ้นงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และผลิตด้วยเครื่องจักร CNC เครื่องรีดเกลียวที่ทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันงานกลึง CNC เป็นที่นิยมมากในการผลิตชิ้นงานโลหะให้ได้ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานกลึงที่ต้องการความละเอียดหรือมีความซับซ้อนสูง เช่น

ข้อดีของการใช้เครื่องกลึง CNC ในงานกลึง | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.ข้อดีของการใช้เครื่องกลึง CNC ในงานกลึง | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.


เครื่องกลึง CNC  ในงานกลึง           การกลึงด้วยเครื่องกลึง CNC ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้กับการกลึงชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกระบวนการกลึงด้วยเครื่องกลึง CNC เข้ามาใช้ในงานจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องจักรที่มีองค์ประกอบสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น คำสั่งที่ผ่านระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

ข้อดีของการใช้เครื่องกลึง CNC ในงานกลึง | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.ข้อดีของการใช้เครื่องกลึง CNC ในงานกลึง | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.


เครื่องกลึง CNC  ในงานกลึง           การกลึงด้วยเครื่องกลึง CNC ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้กับการกลึงชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกระบวนการกลึงด้วยเครื่องกลึง CNC เข้ามาใช้ในงานจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องจักรที่มีองค์ประกอบสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น คำสั่งที่ผ่านระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

เกลียวแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? | ชัยเมททอล บจก.เกลียวแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? | ชัยเมททอล บจก.


เกลียว คืออะไร         การรีดเกลียว หรือ Thread rolling เป็นกระบวนการทำให้เกิดเกลียวที่ผิวนอกของชิ้นงานเกลียวจะถูกสร้างขึ้นบนชิ้นงานโดยที่จะอาศัยแรงกดผ่านเครื่องมือซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า ลูกรีดเกลียว หรือ ดายลงมาบนพื้นผิวของวัสดุ ลักษณะของเกลียวนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานแต่ละแบบจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละงาน         เกลียว

เกลียวแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? | ชัยเมททอล บจก.เกลียวแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? | ชัยเมททอล บจก.


เกลียว คืออะไร         การรีดเกลียว หรือ Thread rolling เป็นกระบวนการทำให้เกิดเกลียวที่ผิวนอกของชิ้นงานเกลียวจะถูกสร้างขึ้นบนชิ้นงานโดยที่จะอาศัยแรงกดผ่านเครื่องมือซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า ลูกรีดเกลียว หรือ ดายลงมาบนพื้นผิวของวัสดุ ลักษณะของเกลียวนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานแต่ละแบบจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละงาน         เกลียว

งานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ทงานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท


งานกลึงคืออะไร            งานกลึง เป็นส่วนหนึ่งในงานพื้นฐาน ของทางวิศกรรมในรูปแบบของกระบวนการตัดแต่งให้เป็นรูปชิ้นงานต่าง ๆ จากโลหะที่เป็นรูปทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก ให้กลายเป็นรูปทรงที่เรากำหนดซึ่งการกลึงนั้นเป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้ช่างผู้ชำนาญการเนื่องจากต้องใช้เทคนิคในความแม่นยำและชำนาญสูง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างงานกลึงทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องจักรกลที่ช่วยในการกลึงให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นมา นั่นคือ เครื่องกลึง CNC งานที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC

งานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ทงานกลึงที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท


งานกลึงคืออะไร            งานกลึง เป็นส่วนหนึ่งในงานพื้นฐาน ของทางวิศกรรมในรูปแบบของกระบวนการตัดแต่งให้เป็นรูปชิ้นงานต่าง ๆ จากโลหะที่เป็นรูปทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก ให้กลายเป็นรูปทรงที่เรากำหนดซึ่งการกลึงนั้นเป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้ช่างผู้ชำนาญการเนื่องจากต้องใช้เทคนิคในความแม่นยำและชำนาญสูง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างงานกลึงทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องจักรกลที่ช่วยในการกลึงให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นมา นั่นคือ เครื่องกลึง CNC งานที่เหมาะกับเครื่องกลึง CNC

ทำความรู้จักกับเครื่องมิลลิ่งสำหรับงานมิลลิ่งในอุตสาหกรรม | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.ทำความรู้จักกับเครื่องมิลลิ่งสำหรับงานมิลลิ่งในอุตสาหกรรม | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.


รับงานมิลลิ่ง             มิลลิ่ง (Milling)หรือ กระบวนการมิลเลอร์ (Miller)เป็นที่รู้จกันในภาคอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการกัดวัสดุด้วยใบมีดที่สามารถทำได้ทั้งการกัดบ่า กัดเฟือง กัดร่อง  รวมไปถึงสร้างผิวเรียบบนชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เครื่องมิลลิ่ง (Milling Machine) หรือเครื่องกัดนั้นเอง โดยเครื่องมิลลิ่งสามารถตัดชิ้นส่วนของงานตั้งขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่รูปทรงตามความต้องการของการผลิต  เครื่องมิลลิ่งสำหรับงานมิลลิ่งแบ่งออกเป็น 4

ทำความรู้จักกับเครื่องมิลลิ่งสำหรับงานมิลลิ่งในอุตสาหกรรม | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.ทำความรู้จักกับเครื่องมิลลิ่งสำหรับงานมิลลิ่งในอุตสาหกรรม | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.


รับงานมิลลิ่ง             มิลลิ่ง (Milling)หรือ กระบวนการมิลเลอร์ (Miller)เป็นที่รู้จกันในภาคอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการกัดวัสดุด้วยใบมีดที่สามารถทำได้ทั้งการกัดบ่า กัดเฟือง กัดร่อง  รวมไปถึงสร้างผิวเรียบบนชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เครื่องมิลลิ่ง (Milling Machine) หรือเครื่องกัดนั้นเอง โดยเครื่องมิลลิ่งสามารถตัดชิ้นส่วนของงานตั้งขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่รูปทรงตามความต้องการของการผลิต  เครื่องมิลลิ่งสำหรับงานมิลลิ่งแบ่งออกเป็น 4

บริการรับตัดปั๊มพับโลหะ ย่านบางพลี โทร 0818014236 | ชัยเมททอล บจก.บริการรับตัดปั๊มพับโลหะ ย่านบางพลี โทร 0818014236 | ชัยเมททอล บจก.


บริการรับตัดปั๊มพับโลหะ”คุณภาพสินค้าและบริการดีเยี่ยม”   –  รับผลิตชิ้นงานโลหะ บริการกลึง ปั๊ม ขึ้นรูป ชิ้นงานโลหะ ทุกประเภทด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับประกันคุณภาพชิ้นงานทุกชิ้น –  ผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ บริการรับขึ้นรูปชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วแม่นยำ –  บริการรับผลิตชิ้นงานโลหะ รับผลิตชิ้นงานตามแบบบริการงานสั่งทำ สินค้าได้มาตรฐานควบคุมทุกขั้นตอนวิศวกรมืออาชีพ –  รับผลิตเกลียวลำเลียง ผลิตเกลียวลำเลียงตามแบบใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท –  บริการซ่อมลูกรีดเกลียว รับซ่อมลูกรีดเกลียวตามการใช้งานของลุกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญ

TopBack to Top