Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: ผลิตถังไฟเบอร์กลาส

ทำไมอุปกรณ์สวนน้ำถึงนิยมใช้ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) มากกว่าพีวีซี (PVC)ทำไมอุปกรณ์สวนน้ำถึงนิยมใช้ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) มากกว่าพีวีซี (PVC)


อุปกรณ์สวนน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้กับสวนน้ำโดยเฉพาะ โดยจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสวนน้ำ ส่วนใหญ่จะทำมาจากวัสดุที่เป็นพีวีซี (PVC) เนื่องจากมีความแข็งแรง มีการต้านแรงดึงสูง มีการดูดซึมน้ำต่ำ แต่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มหันมาใช้อุปกรณ์สวนน้ำที่เป็นไฟเบอร์กลาสกันมากขึ้น เพราะมีข้อดีมากกว่าพีวีซี (PVC) อุปกรณ์สวนน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ดีกว่าแบบพีวีซีอย่างไร ทนต่อแสงแดดได้ดีกว่า สวนน้ำในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นสวนน้ำกลางแจ้ง จึงเหมาะที่จะใช้อุปกรณ์ไฟเบอร์กลาส ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสที่ทนต่อแสงแดด จึงเหมาะสำหรับการทำอุปกรณ์สวนน้ำมากกว่า ต่างจากท่อพีวีซี (PVC)

TopBack to Top