Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม

วางระบบชิลเลอร์

มาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้นมาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้น


เครื่องทำความร้อนประหยัดพลังงานคืออะไร    ABSOLUTE Heat Pump หรือ เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานมีส่วนช่วยในการประหยัดไฟมากถึง 3 เท่า เพราะตัวเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานนี้เอง แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สแลกกับน้ำ ทำให้น้ำร้อนขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการใช้ฮีตเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นหลังงานความร้อน ทำให้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อทำการชะล้างสารเคมีบางชนิด หรือขจัดคราบไขมัน เป็นต้น   นอกจากนี้เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน absolute heat

วางระบบชิลเลอร์

ส่วนประกอบต่างๆของระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.ส่วนประกอบต่างๆของระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.


มาทำความรู้จักกับระบบชิลเลอร์ให้มากขึ้น  ระบบชิลเลอร์ เป็นระบบทำความเย็น โดยมีหน้าที่ผลิตความเย็นให้แก่อาคารหรือสถานที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำมาใช้กับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ความเย็นเพื่อหล่อเครื่องจักร การใช้ความเย็นเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต พร้อมกันนี้ระบบชิลเลอร์ยังถูกนำไปใช้กับโรงงานการผลิตอื่นๆอีกมากมาย เนื่องด้วยการติดตั้งหรืออุปกรณ์ของระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์มีหลายขนาดตามแต่อาคารและสถานที่ พร้อมทั้งยังทำหน้าที่ในการปรับอากาศได้เป็นอย่างดี    รับวางระบบชิลเลอร์ อุปกรณ์ภายในของระบบชิลเลอร์  1. คอมเพรสเซอร์ Compressor ทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงดัน ให้สารทำความเย็นมีแรงดันและอุณหภูมิที่สูง

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบครบวงจร www.advancethermosolution.com โดย บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น จำกัดระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบครบวงจร www.advancethermosolution.com โดย บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด


บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ออกแบบ ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ www.advancethermosolution.com เว็บไซต์ผู้นำเรื่องระบบแลกเปลี่ยนความร้อน – ความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ และการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา  

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบครบวงจร www.advancethermosolution.com โดย บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น จำกัดระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบครบวงจร www.advancethermosolution.com โดย บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด


บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ออกแบบ ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ www.advancethermosolution.com เว็บไซต์ผู้นำเรื่องระบบแลกเปลี่ยนความร้อน – ความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ และการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา  

TopBack to Top