Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: รับซ่อมปั๊มน้ำ อาคารสูง

โอริง ซีล

มาทำความรู้จักกับโอริง ซีลให้มากขึ้น | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.มาทำความรู้จักกับโอริง ซีลให้มากขึ้น | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.


โอริง ซีล คืออะไร  โอริง ซีล O-ring Seal อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับซีลปั๊มน้ำเพื่อกันของไหลชนิดต่างๆ ทั้งอากาศ น้ำ และของเหลวชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นวงกลม คล้ายกับห่วงผลิตจากยางหรือซิลิโคนที่มีประสิทธิภาพและได้รับความยืดหยุ่นสูง มักถูกนำไปใช้งานกับงานปั๊มน้ำ อุปกรณ์ไฮดรอลิคในอุตสาหกรรม  โอริง ซีล จะทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของน้ำ ของเหลว […] Continue

TopBack to Top