Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: หลอดพรีฟอร์ม

โรงงานฉีดพลาสติก

พามาดูชิ้นงานพลาสติกที่นิยมในการขึ้นรูป | เอส จี สยาม บจก.พามาดูชิ้นงานพลาสติกที่นิยมในการขึ้นรูป | เอส จี สยาม บจก.


ชิ้นงานพลาสติกจากบริษัท เอส จี สยาม จำกัด  พลาสติกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานมากในทุกวันนี้ เพราะสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ไม่เพียงแต่กล่องพลาสติก ขวดน้ำพลาสติกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอีกด้วย วันนี้ เอส จี สยาม จะพาทุกคนมาดูว่าพลาสติกแบบใดบ้างที่นิยมในการขึ้นรูปพลาสติก  1.ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นชิ้นส่วนที่ได้รับความนิยมในการฉีดพลาสติกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรีโมทโทรทัศน์

โรงงานฉีดพลาสติก

ประโยชน์ของการฉีดพลาสติก | เอส จี สยาม บจก.ประโยชน์ของการฉีดพลาสติก | เอส จี สยาม บจก.


การฉีดพลาสติกดีอย่างไร   ขวดน้ำ แก้วน้ำ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแบบต่างๆ ล้วนผ่านกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อทำการขึ้นรูปให้ออกเป็นรูปร่าง สัดส่วนตามแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ ถ้วยพลาสติก ขวดพลาสติก จาน ชามพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของประดับตกแต่ง หรือของใช้พลาสติกรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย    รับฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกมีกระบวนการดังนี้ 

ประโยชน์ของการฉีดพลาสติก | เอส จี สยาม บจก.ประโยชน์ของการฉีดพลาสติก | เอส จี สยาม บจก.


การฉีดพลาสติกดีอย่างไร   ขวดน้ำ แก้วน้ำ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแบบต่างๆ ล้วนผ่านกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อทำการขึ้นรูปให้ออกเป็นรูปร่าง สัดส่วนตามแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ ถ้วยพลาสติก ขวดพลาสติก จาน ชามพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของประดับตกแต่ง หรือของใช้พลาสติกรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย    รับฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกมีกระบวนการดังนี้ 

TopBack to Top