Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: ฮีทปั๊ม

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลกฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก


ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นปั๊มทำความร้อนที่มีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ โดยจะทำงานตรงกันข้ามกับเครื่องปรับอากาศจากการทำความเย็น เป็นการทำความร้อนแทน ซึ่งต่างจากการทำความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตรงที่ ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรง แต่จะใช้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจากภายนอก ถ่ายเทอุณหภูมิเข้าไปแทน ทำให้ฮีทปั๊มประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนแบบปกติถึง 3 เท่า แถมยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย ฮีทปั๊มมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกอย่างไร ประหยัดพลังงาน ถ้าเทียบการใช้พลังงานกับเครื่องทำความร้อนแบบใช้ไฟฟ้าแล้ว ฮีทปั๊มจะใช้พลังงานเพียงแค่ 20 – 30%

ฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไรฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร


ฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อน มีประโยชน์อย่างไร เหมาะกับใช้อุตสาหกรรมด้านใด       ฮีทปั๊ม หรือ ปั๊มความร้อน ถ้าได้ยินแล้วรู้สึกว่าเครื่องฮีทปั๊มต้องทำได้แต่ความร้อนอย่างเดียวแน่เลยเพราะชื่อมีแต่คำว่าร้อน แต่ที่จริงแล้วฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อน สามารถทำลมเย็นได้ โดยหลักการทำงานของฮีทปั๊มจะใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ เพื่อดึงความร้อนจาก อากาศในบริเวณข้างนอกที่มีอุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่ลมร้อนหรือน้ำ ส่วนความเย็นที่ได้เป็นผลพลอยได้ ระหว่างการแลกเปลี่ยนของระบบการทำงานของฮีทปั๊ม เพื่อทำลมเย็นและสามารถในการปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh

ฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรม


ฮีทปั๊ม แหล่งกำเนิดน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน ฮีทปั๊ม หรือที่เรียกกันว่า ปั๊มความร้อน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความร้อน แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการความร้อน จัดเป็นอุปกรณ์แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมหลาย ๆ แห่ง นิยมใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำร้อน นำไปใช้ใน ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว, ห้องซักรีด หรือสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย หรือแขกที่เข้าพัก เป็นจำนวนมาก

ฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูง แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรม


ฮีทปั๊ม แหล่งกำเนิดน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน ฮีทปั๊ม หรือที่เรียกกันว่า ปั๊มความร้อน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความร้อน แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการความร้อน จัดเป็นอุปกรณ์แหล่งกำเนิดน้ำร้อนในโรงแรมหลาย ๆ แห่ง นิยมใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำร้อน นำไปใช้ใน ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว, ห้องซักรีด หรือสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย หรือแขกที่เข้าพัก เป็นจำนวนมาก

สาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลงสาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลง


เครื่องชิลเลอร์         ชิลเลอร์ หรือ chiller เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่การใช้งานของ เป็นระบบชิลเลอร์สามารถมีอายุได้นาน ถึง 10 ปีทั้งนี้ต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และเพราะอะไรทำไมชิลเลอร์ ถึงมีการใช้งานที่น้อยกว่า หรือเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันสมควรวันนี้เรามาบอกข้อสงสัยว่าเพราะอะไรประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ของท่านลดลง และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานโดยรวมอีกด้วยหากไม่มีการบำรุงรักษา  ข้อจำกัด ของ ชิลเลอร์

สาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลงสาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลง


เครื่องชิลเลอร์         ชิลเลอร์ หรือ chiller เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่การใช้งานของ เป็นระบบชิลเลอร์สามารถมีอายุได้นาน ถึง 10 ปีทั้งนี้ต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และเพราะอะไรทำไมชิลเลอร์ ถึงมีการใช้งานที่น้อยกว่า หรือเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันสมควรวันนี้เรามาบอกข้อสงสัยว่าเพราะอะไรประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ของท่านลดลง และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานโดยรวมอีกด้วยหากไม่มีการบำรุงรักษา  ข้อจำกัด ของ ชิลเลอร์

ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


ปั๊มความร้อน             ปั๊มความร้อน ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ เครื่องอัดไอ, เครื่องควบแน่น, วาล์วลดความดัน, เครื่องระเหย แต่ละองค์ประกอบจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม นั้นอย่างที่หลายท่านรู้กันว่าปั๊มความร้อนทำงานโดยการนำความร้อนโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนปั๊มความร้อนเป็นเครื่องนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเองปั๊มความร้อนนั้นจะนิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล

ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


ปั๊มความร้อน             ปั๊มความร้อน ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ เครื่องอัดไอ, เครื่องควบแน่น, วาล์วลดความดัน, เครื่องระเหย แต่ละองค์ประกอบจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม นั้นอย่างที่หลายท่านรู้กันว่าปั๊มความร้อนทำงานโดยการนำความร้อนโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนปั๊มความร้อนเป็นเครื่องนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเองปั๊มความร้อนนั้นจะนิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล

4 ข้อดีของชิลเลอร์ปลาทะเล | เทมป์เมกเกอร์ บจก.4 ข้อดีของชิลเลอร์ปลาทะเล | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


เครื่องชิลเลอร์ปลาทะเล         ชิลเลอร์ปลาทะเล อุปกรณ์สำหรับรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้ปลาทะเลตามขนาดความเหมาะสมของตู้ปลาลักษณะของการทำงานของชิลเลอร์ปลาทะเล ใช้ปั๊มน้ำแทนที่จะดูดขึ้นไปที่ตู้หลักสามารถทำการโยกมาผ่านตัวชิลเลอร์ก่อนที่ตัวชิลเลอร์ก็จะทำความเย็นและให้น้ำผ่านความเย็นในเครื่องชิลเลอร์ ซึ่งจะมีทางน้ำออกเพื่อต่อเข้าสู่ตู้หลักอีกทีหนึ่ง นี่คือหลักการทำงานคร่าว ๆ ของชิลเลอร์ปลาทะเล นั้นเอง  ข้อดีของเครื่องชิลเลอร์ปลาทะเล  1. ทำงานเงียบเครื่องไม่ใหญ่มาก 2. ขนย้ายเหมาะสำหรับตู้ปลาทะเล 3. ระบบทำความเย็น สามารถทำงานอย่างรวดเร็ว 4. มีราคาย่อมเย่า  

ปั๊มความร้อน คืออะไร ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.ปั๊มความร้อน คืออะไร ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


ปั๊มความร้อน เทมป์เมกเกอร์              ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องนำความร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่า เพื่อจะผลิตอากาศหรือน้ำร้อน ปั๊มความร้อนมีประสิทธิภาพในการทำความร้อนมากกว่าเครื่องทำความร้อนหลาย ๆ ประเภทเนื่องจากหลักการถ่ายเท จึงทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนหลาย ๆ ประเภทถึง 4 เท่า

TopBack to Top