Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: เครื่องเลื่อยสายพาน

การบำรุงรักษาเครื่องมิลลิ่ง | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.การบำรุงรักษาเครื่องมิลลิ่ง | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.


เครื่องมิลลิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต           เครื่องมิลลิ่ง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่องกัด จะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความแม่นยำค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นในการเคลื่อนที่ของใบมีด หรือจะตัดชิ้นส่วนของวัสดุที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันมี เครื่องมิลลิ่ง ให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายชนิดวันนี้ ซินไทยอินดัสเตรียล ยกตัวอย่าง เครื่องมิลลิ่ง ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และ

การบำรุงรักษาเครื่องมิลลิ่ง | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.การบำรุงรักษาเครื่องมิลลิ่ง | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.


เครื่องมิลลิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต           เครื่องมิลลิ่ง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่องกัด จะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความแม่นยำค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นในการเคลื่อนที่ของใบมีด หรือจะตัดชิ้นส่วนของวัสดุที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันมี เครื่องมิลลิ่ง ให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายชนิดวันนี้ ซินไทยอินดัสเตรียล ยกตัวอย่าง เครื่องมิลลิ่ง ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และ

ข้อดีของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.ข้อดีของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.


เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง        เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง สามารถใช้งานตัดรูปทรงต่าง ๆ หรือจะติดในลักษณะแบบมุมโค้งหรือวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนแถมยังสามารถตัดโลหะได้หลากหลายประเภทเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งนิยมใช้ตัดงานที่มีลักษณะเบา เช่น ตัดเหล็กแบน เหล็กบางให้เป็น รูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเครื่องเลื่อยชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งมีความแม่นยำ ใช้งานได้ง่ายและอายุการใช้งานสูง ข้อดีของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง 1. เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งมีดีสำหรับการติดท่อนไม้และการติดชิ้นโลหะขนาดเล็ก

ข้อดีของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.ข้อดีของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.


เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง        เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง สามารถใช้งานตัดรูปทรงต่าง ๆ หรือจะติดในลักษณะแบบมุมโค้งหรือวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนแถมยังสามารถตัดโลหะได้หลากหลายประเภทเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งนิยมใช้ตัดงานที่มีลักษณะเบา เช่น ตัดเหล็กแบน เหล็กบางให้เป็น รูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเครื่องเลื่อยชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งมีความแม่นยำ ใช้งานได้ง่ายและอายุการใช้งานสูง ข้อดีของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง 1. เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งมีดีสำหรับการติดท่อนไม้และการติดชิ้นโลหะขนาดเล็ก

ทำความรู้จักกับเครื่อง CNC | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.ทำความรู้จักกับเครื่อง CNC | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.


เครื่องกลึง CNC         เครื่องกลึง CNC  หรือ Computer Numerical Control ทำงานโดยการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องกลึง CNC มากขึ้นจึงทำให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพทุกชิ้นงาน นอกจากนี้เครื่องกลึง CNC ยังสามารถปรับขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการด้วยการกลึงหรือเฉพาะเจาะจงได้ตามความต้องการ เครื่องกลึง CNC นั้นเหมาะสำหรับงานกลึงที่ต้องการความละเอียดหรือมีความซับซ้อนสูง การทำงานเบื้องต้นของเครื่องกลึง CNC 

6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก


การดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่ง   เครื่องมิลลิ่ง หรือ เครื่องกัด เป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของโรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นควรดูแลรักษาเป็นประจำ 1. ตรวจเช็คเครื่องและชิ้นส่วนอุปกรณ์งานทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 3. ดูแลทำความสะอาดหลังใช้งานเครื่องเสร็จเช่น ใช้แปรงขนอ่อนปัดเศษโลหะออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่อง 4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมันบริเวณเครื่องออกให้หมด 5. ควรระวังอย่าให้มีเศษเหล็กติดอยู่บนเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมิลลิ่งเสียหายได้

6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก6 วิธีดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่งเบื้องต้น | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก


การดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่ง   เครื่องมิลลิ่ง หรือ เครื่องกัด เป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของโรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นควรดูแลรักษาเป็นประจำ 1. ตรวจเช็คเครื่องและชิ้นส่วนอุปกรณ์งานทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 3. ดูแลทำความสะอาดหลังใช้งานเครื่องเสร็จเช่น ใช้แปรงขนอ่อนปัดเศษโลหะออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่อง 4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมันบริเวณเครื่องออกให้หมด 5. ควรระวังอย่าให้มีเศษเหล็กติดอยู่บนเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมิลลิ่งเสียหายได้

เครื่องเจียรไร้ศูนย์ มีข้อดีอย่างไร ? | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.เครื่องเจียรไร้ศูนย์ มีข้อดีอย่างไร ? | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.


เครื่องเจียรไร้ศูนย์คืออะไร             เครื่องเจียรไร้ศูนย์ นิยมใช้งานกนอย่างแพร่หลายสำหรับวงการอุตสาหกรรมไทย เนื่องจากเครื่องเจียรเป็นเครื่องที่ใช้ในการเก็บผิวของชิ้นงานให้ละเอียดเพื่อที่จะควบคลุมชิ้นงานและขนาดให้มีความแม่นยำเครื่องเจียรไร้ศูนย์ มักจะใช้เจียรผิวภายนอกของชิ้นงานเท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดกลาง ไม่ใหญ่มากและต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ข้อดีของเครื่องเจียรไร้ศูนย์ 1. สามารถป้อนชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจียรงานได้อย่างรวดเร็ว เครื่องเจียรไร้ศูนย์   บริษัท

เครื่องเจียรไร้ศูนย์ มีข้อดีอย่างไร ? | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.เครื่องเจียรไร้ศูนย์ มีข้อดีอย่างไร ? | ซินไทยอินดัสเตรียล บจก.


เครื่องเจียรไร้ศูนย์คืออะไร             เครื่องเจียรไร้ศูนย์ นิยมใช้งานกนอย่างแพร่หลายสำหรับวงการอุตสาหกรรมไทย เนื่องจากเครื่องเจียรเป็นเครื่องที่ใช้ในการเก็บผิวของชิ้นงานให้ละเอียดเพื่อที่จะควบคลุมชิ้นงานและขนาดให้มีความแม่นยำเครื่องเจียรไร้ศูนย์ มักจะใช้เจียรผิวภายนอกของชิ้นงานเท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดกลาง ไม่ใหญ่มากและต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ข้อดีของเครื่องเจียรไร้ศูนย์ 1. สามารถป้อนชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจียรงานได้อย่างรวดเร็ว เครื่องเจียรไร้ศูนย์   บริษัท

เครื่องเจาะเรเดียล คืออะไร | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.เครื่องเจาะเรเดียล คืออะไร | ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.


เครื่องเจาะเรเดียลที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน        เครื่องเจาะเรเดียลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเจาะเรเดียลเป็นเครื่องเจาะที่มีขนาดใหญ่และเจาะรูบนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับเครื่องเจาะแบบตั้งพื้น โดยที่หัวจับดอกสว่านจะเลื่อนไป-มาบนแขนเจาะจึงสามารถเจาะงานได้ทุกตำแหน่งสามารถติดตั้งงานอยู่กับที่การส่งกำลังปกติจะใช้ชุดเฟืองทด 3 คุณสมบัติการกดสว่านแขนเรเดียล 1. เหล็กหล่อลำตัวมีความแข็งแรงสูง 2. แบริ่งแกนหมุนมีความสม่ำเสมอ 3. การออกแบบน้ำหนักได้มาตรฐาน เครื่องเจาะเรเดียน TF-1280H บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน

TopBack to Top