Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลกฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก


ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นปั๊มทำความร้อนที่มีระบบการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ โดยจะทำงานตรงกันข้ามกับเครื่องปรับอากาศจากการทำความเย็น เป็นการทำความร้อนแทน ซึ่งต่างจากการทำความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตรงที่ ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรง แต่จะใช้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจากภายนอก ถ่ายเทอุณหภูมิเข้าไปแทน ทำให้ฮีทปั๊มประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนแบบปกติถึง 3 เท่า แถมยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย ฮีทปั๊มมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกอย่างไร ประหยัดพลังงาน ถ้าเทียบการใช้พลังงานกับเครื่องทำความร้อนแบบใช้ไฟฟ้าแล้ว ฮีทปั๊มจะใช้พลังงานเพียงแค่ 20 – 30%

ฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไรฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร


ฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อน มีประโยชน์อย่างไร เหมาะกับใช้อุตสาหกรรมด้านใด       ฮีทปั๊ม หรือ ปั๊มความร้อน ถ้าได้ยินแล้วรู้สึกว่าเครื่องฮีทปั๊มต้องทำได้แต่ความร้อนอย่างเดียวแน่เลยเพราะชื่อมีแต่คำว่าร้อน แต่ที่จริงแล้วฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อน สามารถทำลมเย็นได้ โดยหลักการทำงานของฮีทปั๊มจะใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ เพื่อดึงความร้อนจาก อากาศในบริเวณข้างนอกที่มีอุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่ลมร้อนหรือน้ำ ส่วนความเย็นที่ได้เป็นผลพลอยได้ ระหว่างการแลกเปลี่ยนของระบบการทำงานของฮีทปั๊ม เพื่อทำลมเย็นและสามารถในการปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh

ABSOLUTE Chiller

ประโยชน์ของเครื่อง ABSOLUTE Chillerประโยชน์ของเครื่อง ABSOLUTE Chiller


ประโยชน์ของเครื่อง ABSOLUTE Chiller  Absolute Chiller หรือเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม เป็นที่นิยมสำหรับงานในอุตสาหกรรม โรงงาน ศูนย์วิจัยพลังงาน นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเครื่องทำน้ำเย็นให้เข้ากับสภาพการใช้งานหรือจุดประสงค์การใช้งานได้อีกด้วย  ข้อโดดเด่นของ ABSOLUTE Absorption Chiller  – ประหยัดไฟ ด้วยคอมเพรสเซอร์สโครล์ประสิทธิภาพสูง – สารทำความเย็น R22,

วางระบบชิลเลอร์

มาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้นมาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้น


เครื่องทำความร้อนประหยัดพลังงานคืออะไร    ABSOLUTE Heat Pump หรือ เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานมีส่วนช่วยในการประหยัดไฟมากถึง 3 เท่า เพราะตัวเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานนี้เอง แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สแลกกับน้ำ ทำให้น้ำร้อนขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการใช้ฮีตเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นหลังงานความร้อน ทำให้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อทำการชะล้างสารเคมีบางชนิด หรือขจัดคราบไขมัน เป็นต้น   นอกจากนี้เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน absolute heat

สาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลงสาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลง


เครื่องชิลเลอร์         ชิลเลอร์ หรือ chiller เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่การใช้งานของ เป็นระบบชิลเลอร์สามารถมีอายุได้นาน ถึง 10 ปีทั้งนี้ต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และเพราะอะไรทำไมชิลเลอร์ ถึงมีการใช้งานที่น้อยกว่า หรือเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันสมควรวันนี้เรามาบอกข้อสงสัยว่าเพราะอะไรประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ของท่านลดลง และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานโดยรวมอีกด้วยหากไม่มีการบำรุงรักษา  ข้อจำกัด ของ ชิลเลอร์

สาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลงสาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลง


เครื่องชิลเลอร์         ชิลเลอร์ หรือ chiller เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่การใช้งานของ เป็นระบบชิลเลอร์สามารถมีอายุได้นาน ถึง 10 ปีทั้งนี้ต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และเพราะอะไรทำไมชิลเลอร์ ถึงมีการใช้งานที่น้อยกว่า หรือเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันสมควรวันนี้เรามาบอกข้อสงสัยว่าเพราะอะไรประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ของท่านลดลง และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานโดยรวมอีกด้วยหากไม่มีการบำรุงรักษา  ข้อจำกัด ของ ชิลเลอร์

ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


ปั๊มความร้อน             ปั๊มความร้อน ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ เครื่องอัดไอ, เครื่องควบแน่น, วาล์วลดความดัน, เครื่องระเหย แต่ละองค์ประกอบจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม นั้นอย่างที่หลายท่านรู้กันว่าปั๊มความร้อนทำงานโดยการนำความร้อนโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนปั๊มความร้อนเป็นเครื่องนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเองปั๊มความร้อนนั้นจะนิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล

ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.ปั๊มความร้อนประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


ปั๊มความร้อน             ปั๊มความร้อน ในวงจรสารทำความเย็นมีอุปกรณ์สำคัญ 4 อุปกรณ์หลัก คือ เครื่องอัดไอ, เครื่องควบแน่น, วาล์วลดความดัน, เครื่องระเหย แต่ละองค์ประกอบจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม นั้นอย่างที่หลายท่านรู้กันว่าปั๊มความร้อนทำงานโดยการนำความร้อนโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนปั๊มความร้อนเป็นเครื่องนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเองปั๊มความร้อนนั้นจะนิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล

4 ข้อดีของชิลเลอร์ปลาทะเล | เทมป์เมกเกอร์ บจก.4 ข้อดีของชิลเลอร์ปลาทะเล | เทมป์เมกเกอร์ บจก.


เครื่องชิลเลอร์ปลาทะเล         ชิลเลอร์ปลาทะเล อุปกรณ์สำหรับรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้ปลาทะเลตามขนาดความเหมาะสมของตู้ปลาลักษณะของการทำงานของชิลเลอร์ปลาทะเล ใช้ปั๊มน้ำแทนที่จะดูดขึ้นไปที่ตู้หลักสามารถทำการโยกมาผ่านตัวชิลเลอร์ก่อนที่ตัวชิลเลอร์ก็จะทำความเย็นและให้น้ำผ่านความเย็นในเครื่องชิลเลอร์ ซึ่งจะมีทางน้ำออกเพื่อต่อเข้าสู่ตู้หลักอีกทีหนึ่ง นี่คือหลักการทำงานคร่าว ๆ ของชิลเลอร์ปลาทะเล นั้นเอง  ข้อดีของเครื่องชิลเลอร์ปลาทะเล  1. ทำงานเงียบเครื่องไม่ใหญ่มาก 2. ขนย้ายเหมาะสำหรับตู้ปลาทะเล 3. ระบบทำความเย็น สามารถทำงานอย่างรวดเร็ว 4. มีราคาย่อมเย่า  

วางระบบชิลเลอร์

ส่วนประกอบต่างๆของระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.ส่วนประกอบต่างๆของระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.


มาทำความรู้จักกับระบบชิลเลอร์ให้มากขึ้น  ระบบชิลเลอร์ เป็นระบบทำความเย็น โดยมีหน้าที่ผลิตความเย็นให้แก่อาคารหรือสถานที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำมาใช้กับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ความเย็นเพื่อหล่อเครื่องจักร การใช้ความเย็นเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต พร้อมกันนี้ระบบชิลเลอร์ยังถูกนำไปใช้กับโรงงานการผลิตอื่นๆอีกมากมาย เนื่องด้วยการติดตั้งหรืออุปกรณ์ของระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์มีหลายขนาดตามแต่อาคารและสถานที่ พร้อมทั้งยังทำหน้าที่ในการปรับอากาศได้เป็นอย่างดี    รับวางระบบชิลเลอร์ อุปกรณ์ภายในของระบบชิลเลอร์  1. คอมเพรสเซอร์ Compressor ทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงดัน ให้สารทำความเย็นมีแรงดันและอุณหภูมิที่สูง

TopBack to Top