Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส (Stainless equipment) โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส (Stainless equipment) โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.


จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส (Stainless equipment)          สแตนเลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นแร่โลหะอีกประเภทหนึ่งที่มักจะพบในรูปของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เช่น หม้อสแตนเลส หรือช้อนสแตนเลส เป็นต้น โดยสแตนเลสนั้นจะเป็นโลหะที่ผสมระหว่างเหล็กกับคาร์บอน ทำให้มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง จึงไม่เป็นสนิมได้ง่าย นอกจากนี้ก็ยังมีโครเมียมเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 10.5%

บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.


บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม        สายพานลำเลียง (Conveyor Belt System) คือ ระบบลำเลียงเคลื่อนย้ายชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถนำขึ้นสายพานลำเลียงได้ ผลิตภัณฑ์หรือลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้สายพานลำเลียง และมอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานลำเลียงกระสอบ หลังจากผ่านกระบวนต่าง ๆ ของทางโรงงานเรียบร้อยแล้วและต้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปที่ต้องการ ดังนั้นระบบสายพานลำเลียงจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม โดย วาซเซอร์เท็ค บจก.


บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม        สายพานลำเลียง (Conveyor Belt System) คือ ระบบลำเลียงเคลื่อนย้ายชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถนำขึ้นสายพานลำเลียงได้ ผลิตภัณฑ์หรือลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้สายพานลำเลียง และมอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานลำเลียงกระสอบ หลังจากผ่านกระบวนต่าง ๆ ของทางโรงงานเรียบร้อยแล้วและต้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปที่ต้องการ ดังนั้นระบบสายพานลำเลียงจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

จำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สินค้าอัลฟาลาวาล บริการงานถึงสแตนเลสคุณภาพ โดย บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัดจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สินค้าอัลฟาลาวาล บริการงานถึงสแตนเลสคุณภาพ โดย บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด


จำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สินค้าอัลฟาลาวาล บริการงานถึงสแตนเลสคุณภาพ        บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด ภายใต้เว็บไซต์ www.wassertech.net เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สินค้าอัลฟาลาวาล บริการงานถึงสแตนเลสคุณภาพ บริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปั๊มอุตสาหกรรม วาล์วอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย        1.

ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัดศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด


www.tempmaker-heatexchanger.com  รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด             บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัดศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด


www.tempmaker-heatexchanger.com  รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด             บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ตัวแทนจำหน่ายวาล์ว อัลฟา ลาวาล อุปกรณ์สแตนเลส เครื่องบรรจุ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัดตัวแทนจำหน่ายวาล์ว อัลฟา ลาวาล อุปกรณ์สแตนเลส เครื่องบรรจุ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด


บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์ว อัลฟา ลาวาล อุปกรณ์สแตนเลส เครื่องบรรจุ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร www.อัลฟ่าลาวาล.com เราให้บริการติดตั้งอุปกรณ์สแตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง และของเหลวทุกชนิด บริการผลิตชิ้นงานตามแบบ งานถังสแตนเลส และชุดกวนผสมทุกรูปแบบ บริการออกแบบ-ผลิตและติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรมฯ    

TopBack to Top