Blog by Brandex

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

Tag: เหล็กราคาถูก

เหล็กไวร์เมชเส้นกลมกับเส้นข้ออ้อยมีความแตกต่างกันอย่างไรเหล็กไวร์เมชเส้นกลมกับเส้นข้ออ้อยมีความแตกต่างกันอย่างไร


เหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) เป็นเหล็กกล้าเชื่อมติดกันเป็นรูปตะแกรง เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับงานก่อสร้างเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการก่อสร้าง คุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการใช้วัสดุเป็นอย่างมาก โดยเหล็กไวร์เมชในตลาดจะมีแบบเส้นกลมและเส้นข้ออ้อย เหล็กทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ ข้อแตกต่างระหว่างเหล็กไวร์เมชเส้นกลมกับเส้นข้ออ้อย 1.เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน เหล็กไวร์เมชแบบเส้นกลมจะมีรูปร่างพื้นผิวแบบเรียบ นิยมทำออกมาเป็นเส้นเล็ก ม้วนเก็บได้ โดยแบบเส้นกลมจะเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กถึงกลาง เช่น งานก่อสร้างทั่วไป อาคาร บ้านพักอาศัย ส่วนเหล็กแบบเส้นข้ออ้อยจะมีลักษณะเป็นบั้ง

เสริมพื้นคอนกรีตให้แข็งแรงด้วย เหล็กไวร์เมชเสริมพื้นคอนกรีตให้แข็งแรงด้วย เหล็กไวร์เมช


               เหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) เหล็กกล้าที่เชื่อมต่อกันเป็นผืนตะแกรง รองรับแรงกระแทกและแรงกดทับได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ปูพื้นก่อนเทปูนหรือก่อนเทคอนกรีตเพื่อเสริมความแข็งแรงของพื้น ช่วยยึดเพื่อไม่ให้เกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย โดยทั่วไปจะใช้การผูกเหล็กเส้นให้เป็นรูปตะแกรงเพื่อเสริมความแข็งแรง แต่ข้อเสียคือใช้เวลามากเกินไป หรือสูญเสียต้นทุนมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้เหล็กไวร์เมชในงานปูพื้นบ้าน ปูพื้นอาคารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

TopBack to Top